07- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/07-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-sobre-latorgament-de