01- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/01-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-vehicles-de-traccio