09- Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/09-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-de-cementiri-local