03- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/03-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-activitats