06- Ordenança reguladora de la taxa per documents que expedeixin o de què entenguin les administracions o autoritats locals a instància de part


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/06-ordenanca-reguladora-de-la-taxa-documents-que-expedeixin-o-de-que