El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença (PGOU)

El Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença estableix l’ordenació urbanística de tot el terme municipal de Pollença, contenint la regulació urbanística de l’edificació i ús del sòl, de la redacció dels plans en els seu desenvolupament, executant el planejament així com totes les determinacions que configuren l’ordenació urbanística del territori municipal, programant el seu desenvolupament urbanístic. (Aprovat definitivament el 16.11.90).

Nota informativa: per accedir als plànols complets cliau aquí

Subscriure a RSS - Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença (PGOU)