El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Procediment >> Obert

Obert

Adequació de les pistes esportives del Port

Dia 29 de juliol acaba el termini per al·legacions al plec de condicions 

EL PROJECTE VA SER PUBLICAT A L'ENLLAÇ "EXPOSICIONS PÚBLIQUES" EN TERMINI

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 54c724c3a81850ad64491a9b9e01041f165b94be
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41d3552776ca41add106345aed116039a2003cee
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1f38794bf969aea0899468609602f184ee80dfff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a178f88f79a64f85c81673f3e20bf414f5d8bd4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 88ce1070eaf1c641b1aecbdedc08e3a0e3a7a35c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 11324fd9cd651ccae66a9584ccf2af6fa9f9d44f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 035bb10362f220becd42b2e8d0685363e2ba7330
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 380a7de7df682b3256b9a8d78a087b8e790ea8e5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4a366a5e29628a51d6c127611ea70fb27aa989b9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7ca9d94cf95a45e68dca8a9bcf29d06c35538d1f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 579ef034d605975fe95e459ef2a55c59c81b70c7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fd72bc154b005c5cfbcb457e5348ebdd8b4181ea
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7cb6498384ec421d4cc9040d7f7a33db2f510968
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7efe98058acb5a1daecea114c891b83edcfcde39
Data de publicació: 05/març/2015

Contracte del servei d'activitats acuàtiques i socorrisme de les piscines municipals

Data límit presentació: 3 d'octubre 
Pressupost base licitació: El preu màxim anual de prestació: 109.026’77 € sense IVA IVA: 22.895’62 € (21%) Total: 131.922’39 € Valor estimat del contracte: 436.107’08 €, IVA exclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: Provisional: no procedeix Definitiva: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 16 de setembre de 2014 
Data publicació BOIB: 25/09/2014 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d7cda8c6eefdeb283a1cc750a41b3c3580026aa7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 866857fb1474fb7f108e1b06390bd21fd92a3d43
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9ac9bf81025dfb63c5b95d7da84bdd5e552d9212
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8efc814a6757c8461121f32f00e7a66288276a2b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 235281074a8a380e32cab0befbda189c8e254007
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 96e7a67f7293616f02216dd395924a4cae649052
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ad8d175588016564b174e8afc6c36d56fa641961
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1b9c94ce364565983f7ff70736f762280cee13a6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5201ecac0afba166c54f2b7595e543915bff32c2
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 884aef8b65884ff3777f073da973df559fcf3162
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a723e6b16055eb6de99e9f795993bed4d378d49
Data de publicació: 27/gener/2015

Millora de les instal·lacions de l'aparcament soterrat de Ca les Munnares

Data límit presentació: 6-11-14
Pressupost base licitació: 364.203,72 € IVA (21%): 76.482,78 € Import total del contracte IVA inclòs: 440.686,50 €
Termini del contracte: 3 mesos.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: Junta de Govern Local de dia 7 d’octubre de 2014
Data publicació BOIB: 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 49ad20f3027a82ffca09e0a164cf06981e71862b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a924d22fe9916673b548cdb1be2fe9ed36784ec
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ded50e5fd573f4c147f1e521334af236c177dd5b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 08be9585857eb6537c79bd09980edd1bf6407721
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 646c4842ee120f443b4184962ee9b714b08ae59b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5b22273d9e2a71bcbd995213cf8ee3532473adc7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bfa223afeadc1d339e80bdde5d4dcab224a14ce
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ec4488ea818e0690dd47fa3ac9646d07721756ff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8aa65e82f3b7a200041a3e419d229a593b567725
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0f01435dbded7ddf7b14448871ce8e43559f23a2
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c7faae330fae3640bb207a8aa89c9209ef92f4b1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1ae05608235449b3973e9dbfae8f515d105f93f4
Data de publicació: 24/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 1ae05608235449b3973e9dbfae8f515d105f93f4
Data de publicació: 05/març/2015

Contracte del serveis per desenvolupar i impartir el programa d'educació ambiental

CONTRACTE DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR I IMPARTIR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Data límit presentació: 29 d'octubre de 2014
Pressupost base licitació: El preu màxim de prestació per a l’any 2014: 5.352’19 € sense IVA IVA: 1.123’96 € (21%) Total: 6.476’15 € A: Anys 2015 i 2016: 14.821’44 € sense IVA IVA: 3.112’50 € (21%) Total: 17.933’94 € B: Any 2017: 14.821’44 €sense IVA IVA: 3.112’50 € (21%) Total: 17.933’94 € C: Any 2018: 10.429’90 € IVA: 2.190,28 € Total: 12.620’19 € Valor estimat del contracte: 64.246’42 € 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 66e95686ae8cbb5ac1bac447c24f98da5d923a76
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fcad01ec304d0ff7f96e740b9bd15bff43ced8f0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8169d4198460ba1a77ceb3d9d14dad1962fc337a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4adc2ca21d089f1fdb14770110aae363eec472d9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f005fd02d102d7e980eefcb276246437e8d70fff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4517a2dec19759b1e20b9a9af199eadb2bd32f81
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 97a1c6cebd535ae4bbd4d906b4d758a6b0784b91
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b98446be3b233f17aa1dd48121438c7c50749870
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2851193bc600b6af732a53c36e166ee3f0f84b0c
Data de publicació: 27/gener/2015

Contracte d'obres "Rehabilitació i millora del paviment de diversos carreres del municipi de Pollença/Fase 2

CONTRACTE D’OBRES “REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA/FASE 2” OBJECTE: rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença 

Data límit presentació proposicions: 17 de novembre de 2014, a les 14 h. 
(26 dies naturals, a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins les 14.00 hores del primer dia hàbil següent). 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: daad5a167a63a6bdba0becf422c79d952780efa1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 315957cb4fa30189ab041ae25ebad541426ff2c6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4e445188def822654d99aad581506c1833f64e3e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d6682ab53c05a5a34c2a5b8cf16ef3f6f1ab163c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9b7010315da2ab370bb9330d6f14a94563e5e757
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f06ffd2970614b2ef67d3301eaed9973ae4973aa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6f4316bc2c2b9827cdd546b48382e9d9320dd6a9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2523ce5d696fa3d110006c0e35770d90e20195d5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6a680993908ee220cb31e8b90c791710f96808cb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 91376e4152c01f7f2a16e18d31112888e680ab6a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fdbc55c1b9f1df5e6a5c65dc1a51144bccc6064c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f455d76ab29e492f018cf87acb9ed8ee844905b1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c62f1f7c054f41524f153bca085aa59a3af26a12
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b8592c71c0b6b6a830f58255857784c57e2dec4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b2cd95693d9e2be4f437152af3efad5f14314dba
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7fb13d3be812042192d0f83a3326dc64d666410a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fa75e9b48332ba6d0288ac164d276b10c3f9e474
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: de8a0f054e10525905abe57995c330b1863bc167
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9fbf19e00973f6319107775371d3dc91dd44362d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bc026705e2c6c33cc1320e79b99fb0a403a3a8f1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e0d6a7cf2173b8ebdc01882ad4212e18aaedb236
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 664f05a070e5b258566dbec5f6e35a7d6e860110
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 75dfa2d04ef618f7a7d0602fe1ca2b715cd75e89
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 032d7fb7c1d5f7f5232fa7f02debd4687ada0b63
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d12762e3e680b28f82d67545522bb8d5b75a9a0e
Data de publicació: 05/març/2015

Pàgines

Subscriure a RSS - Obert