El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Procediment >> Obert

Obert

Licitació per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2013. Lots H J K L (resta no adjudicat)

S'ADJUNTA ANUNCI BOIB ADJUDICACIÓ

Data límit presentació: 8-5-2013

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 54686b0828c1ed844e1bf7d3cf1795afa8bac955
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1e849655b982d711dfe2e9304181a8655473d889
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d147a2baccb9b4be89b0a58dcaa01cbcbd39c9c5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 528e399dd4580895002da156aaa0e884761e6120
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c857a074a38037c5c7b338d07074dc9001df97e3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44201ddc3f1f4ad63ec3b027e8ae7f05e4fb4123
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 63e2c5d1df643150f8963dd742ebb693d70efb7c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: df5a8c1d31d42eb2cdf6d7feabde97c6b8e27cec
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 09ffbda0b56eb715027e2fcd1818a1e8310af45a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e65fd9cf18c3feef04e2976deeb1511aac16019b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2adcbb97eba5f1fc0a9f9b81d980d41260934b7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5b7dc5cc3bca35740de11a8b8b1690492cdb5d3d
Data de publicació: 27/gener/2015

EXPLOTACIÓ DE LES TERRASSES SITUADES EN ZMT PER 2013 I 3 MÉS

S'ADJUNTA ANUNCIS D'ADJUDICACIÓ 

Data límit presentació: 17 DE MAIG DE 2013 A LES 14 H.

Pressupost base licitació: SEGONS PLECS
Termini del contracte: FINS 30 DE NOVEMBRE PRORROGABLE PER 3 TEMPORADES MES
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: NO
Aprovació expedient i plec de condicions: 4 ABRIL 2013
Data publicació BOIB: 23-4-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a55f018aebc9fb57066cf263e9c06451bd4f2720
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 702f5e9eea02ef3885450be2b5720b83c20c6ce3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 40fec513648ff51972e7ac379d63f64e0dd2d914
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6ac6df1be24886e53e022e51e715e91fa2f5fbfa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e0213534875617ce3c238f9ece5ef91251ab790f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4285c96d05d8df214bfafcc146839acd9e8ffc5f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 77552d9af8be542b16093615f6439422f73873b7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b958fb163e59c7aa6eb7dae3989394d01cf01f96
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44009938f802bf10c2c9b59cd00cb4bab024cf0e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cc8be666a1c0e15b9987fd801af848202d8d0ecf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4ce52d4e033519b5b82c0a4f3b61155bfd9e0814
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 269a36d72204162ff463f8d8b1e5436183cc3937
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b367bdc168d2eff71aa6a1606a854f86f95f2451
Data de publicació: 27/gener/2015

SERVEI DE COORDINACIÓ DE SALVAMENT I REDACCIÓ DELS PLANS I PROCEDIMENTS D'EMERGÈNCIA DE LES ZONES DE BANY DEL MUNICIPI

S'ADJUNTA ANUNCI BOIB FORMALITZACIÓ CONTRACTE

Data límit presentació per la licitació: 8 DE MAIG DE 2013

Pressupost base licitació: valor estimat del contracte 29.256,19€ IVA EXCLÒS
Termini del contracte: 2 ANYS prorrogable 1 més 1.
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 24-4-2013
Data publicació BOIB: 30-4-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8a2e69e8109830bee60b0a22d6f1b9399c42e1a4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f12c205b135b4fe4b0dfae69dd8a868f6e53ebbb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cffde62b0468192377b84feabdae26154612863c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 285dc9ad5dc58e9823cbd487f3693dbcb875798d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0e2e4bad26c247b39cddaba4f1b456b0613a5fef
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bf6c345ae264f1cafd2f50f67f58a24c42eaddc9
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b08ffe1ee22143c1d0952b94868c0971fbdcc8c5
Data de publicació: 27/gener/2015

Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença-Fase II

Data límit presentació: 21-1-14
Pressupost base licitació: 1.199.039,98€
Termini del contracte: 32 SETMANES
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 17-12-13
Data publicació BOIB: 26/12/2013 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ae98ce12f9d785f9905a71c2adb774a9f3ad1fe8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 398b6a930024ca270e3273c0909b86c94b5b7bf8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 43a5bbf63fe3a5053972ff23555f8e49d03a8a2d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 32554a16ed3fb064292a1ee8364a711cc3757155
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 999596cbef4a9a39967c9829f5511609ef884691
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 68830ff9a400c3d1257ba49df11bb58f87eb32ab
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 999596cbef4a9a39967c9829f5511609ef884691
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 68830ff9a400c3d1257ba49df11bb58f87eb32ab
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 424fcad49ba9531dd52aa3be2c451e264cb532ee
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3c0120c72c27471eb6089074d1cc2b3265f766bf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6a6f2498bab5e5946a8f1e8010169bf026fab610
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bc1c06895ce11b630d2409f83452d37d84c3b34b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b5f566e3baa4366ea253b1327f5f94ac4906e2c6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f751d4aca32b1d5ef9359dc3983ae717d7212506
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41b6c0c45aade08c5391b6d77121c1b11d1087cf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e01abddf6a6865e32ee60deafdb9e5fbb0e862eb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2c901dd68ee92927f716a5dffc6e7cb434ce4aeb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b4bcc8703fbc6ba2114260412a3f7bfa21379436
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 315bcf8466fb8cf79126a785076ff3ccf4787688
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e824136ea9f0de8d43f5f169f2b4638428ad4f42
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2294c79c414007a301611fc7ee22573d1a54e865
Data de publicació: 27/gener/2015

CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALL PREVENTIU SOCIOEDUCATIU AMB INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE RISC O D'EXCLUSSIÓ SOCIAL AL PORT DE POLLENÇA

S'ADJUNTA informe sobres C i D i acta mesa proposta adjudicació
Data límit presentació: 14-06-2013
Pressupost base licitació: 63.800€ ANUALS IVA INCLÒS

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6893b784b73e89e309d4c104ca3d4f82716d21d4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0cb3d2e848f5261232810e3232107c52f4048c55
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 12dcc70756928c3d849e43cb92a043e1576f286e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 48ed2185d538ebe48bb6e74729a73705c4012e42
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: db98c5d604cc8878fe5548dec399b4066e967c8f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 65edefddcc45d7084e470548bd178cd203ea296c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7975b134c3704d4e09aa5e9982888bd68f4b36dd
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8aec6445745a03273fc9b54ce4a2cb8d88b7624c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 576eba203a254ee836fc1f0f279bc004a34a7ab8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d6514c275078087bfd3aedb82e2ed01a84298767
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2875173d84bc0e7f9eab10726dd52ad4b0e8fa71
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d3da23184c702c3fc97f03ba146e41786a2af2e5
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 7a39949b31cacc94c937852fceb094689699a17b
Data de publicació: 27/gener/2015

Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença

Pressupost base licitació: El preu màxim anual de la prestació serà: 210.000 €, IVA inclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més.
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: Junta de Govern Local de data 18 de març de 2014
Data publicació BOIB: 27-3-14
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 35745845dd71a7c27f2d2cfe9dac7b27133ab606
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 58164eeb5370a62aac80feef8025af1596883178
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 31d8a7ac357c36b1605f2a0765fcba6f3694fba6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d61397f1684737f593dafeb749d7bc63a55ea18c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0f19c68125e38c02065c345d0e190fb2b3f110db
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 3637f25f87c188c9ba0687d434ba54fd0dcf2c55
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 58d04c8c1dfac027825f1e1d8e397e1d432a3f1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7de660a9a52537ad400d066a9f53bedf835ef088
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a4d359de8c58a5480bae4ae10353d4b97d92cd9c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b2493936c3f090cd1f7fb6c5c0f118d1c3d357a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9a9553b886521925e3a65e0df0d322d958a981db
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: de520a6ec0bdf5a26a5fdd0a3b9bec3516cfadb6
Data de publicació: 27/gener/2015

Contracte dels serveis DDD (Desratització, Desinfectació i Desinfecció) d'espais públics al municipi de Pollença

Data límit presentació: 21-4-14
Pressupost base licitació: 14.000 €, IVA inclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 1 d’abril de 2014
Data publicació BOIB: 10-4-14
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva:

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2176bbfa831eb575f55424fffdeaf1542f014f66
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 99a44a40009dbe8799b1dff4a5e5fcfc81a7f2c8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b8e32f13e826d0bbb96171e81a6e2a86d9c59ff9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e93a84c0517c03a9306ac8608d041419ce64fb38
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a5315664508a0a310c505668a2a4ab5dc03abc29
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 35986e65f1164f7124e1e75d75c3b37d6e9683aa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d398f9494b4105b73442361466d25b5420255f3a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 71fd70878acce57913df9e97f1a11577ab150fd6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2f38b7629705db0e036bf8925cd91ae645122084
Data de publicació: 27/gener/2015

Contracte servei d'estades d'estiu de Pollença i Port de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1c269c9f8f100b106f86b7fba16f38741dcd62be
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: db92989036293f162cae8b4f039f0feb3fe50695
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9704d3ee6c784ff07bd8e4df8e60fe59cd45e910
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4884ebc7be462968328e77ee4cf0394d59d8f582
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ba71008521fefa0e36d69e550b5eca9cf0269221
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7e826ab8d82ebd20c55bdc83bd7f7885b09e192f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 69135a44e0ffc506c6d4e10294b8c67dc5db9c0a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9e54de40681d33a0d589ff4357b3b360d2105b1b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: eb68bd3ac92021c94ccc54e7935f6b70c4a6f43e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 82d255744b0d6d004c37fa09bb5b58ec62099161
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5156163af5715b6a2324940c9cce1cb256e1e6d9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 48c528561ade378135e58f863139a748c42948cd
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3f194e9bd8bd9786c656bd858b5d9ed64d0fe13c
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: de8d914fa82f89049da055849ac654b98e47d098
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 52a7ed13c2562003091c39369f5023c450d1c6b6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 662765d808754ca84d849a1ccb4fcfd66bf70b03
Data de publicació: 27/gener/2015

Explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de Pollença

Termini al·legació plec fins 6 de maig

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 978bf3928b2d769c92088ea8ee61ad2dc5ecc53e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41fc7d66f383a316e883c3c662bfbffa31a6e966
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b99a2a119f1cf07928f620a3a99e045967a0a7f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 70ba60282e7caa0d18ee3af41bc634c53fb79e9e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ac85fad4faec0ab3c9a0d4d176f9701904107d84
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ee6eaada507ade8f7bc71209a79199027046ac3a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4210e2de8eb0a0bca5cb6fe2b2fa1b249b8bcc40
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 10877943ac576b11cfaeef47a5b7c78ff8971268
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 93365fbd7a0e5b9ba9d4656affe7ab38a638df07
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ef17c50022c9ffc346688fbb39744f06538a18a5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fab6d68e5a50f39af871b38b4eb6df5c1bcf9fb6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 73a330caee53206fc6b613735ef04a1c75a2229e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d405934303c83d2cc69a008602acb24a12c3b2e9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f0caacd0cbaae5c518ba608f657f0e082f8c7201
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4abb745bf848e25f8a1f47e9032ce3e17de59bd6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a1684b71d446bdfd84d0698a9c7bb4d0dc541075
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2a448de7056f551c6733eaa12738b3ead611b1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ce574a3ea2a03baab24a9e42e737313e57a23f2d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b880a26c831a99862989a571ec9a1a90b1f0ba18
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 602cf2fea737bc8d287b334bf4728221cdc2a5cc
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 74afc5f3fe6c5ccb89cf16267ab351b94d1b3997
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2ad338ff1cdf32c6f45a7a6f5025f4cb1b4cf90
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bee125413d6178c7862e4e0cb358f59ddd09f97e
Data de publicació: 27/gener/2015

Explotació dels serveis de temporada del litoral per a 2014 (Terrasses)

Data límit presentació: 27 DE JUNY 2014 
Pressupost base licitació: 
Platja d'Albercuix 11, per un import per temporada de 2.969’53 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 14, per un import per temporada de 4.949’21 € millorable a l’alça.
Platja de Pollença 50, per un import per temporada de 866’11 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 103, per un import per temporada de 3.959’37 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 4, per un import per temporada de 247’46 € millorable a l’alça.

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c5926fc6f354d11d78863b0ab204b38800a9647c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bddf64bf8995b44827d0c73a3bd5fcb67e1fdcf2
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ae617073a0693248e8fba2e9e7453704d95ddc79
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 006830086550c11b85bd4b37d7148f6001ce3377
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 90ba08f4441c2152f345f49133d24c1bc0152278
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 73bbdcadc7a101b8eb2b1cc1ad9a61f8c966f930
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 856e0efb4a15a08a31267aa80b0c1a8f4332aeef
Data de publicació: 27/gener/2015

Pàgines

Subscriure a RSS - Obert