El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Procediment >> Obert

Obert

Contracte del servei de monitoratge i atenció al públic per a la posada en marxa del centre de turisme ornitològic de La Gola

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 17a5589dc6f8d2ad49ebb992a0570ded720b3c90
Data de publicació: 27/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 64e98867c6484ba1b1bf98cee1d6e9425816a30c
Data de publicació: 27/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: ebdac2fb46c8c689ccbf4749650d90f52d1396d6
Data de publicació: 27/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 56f360feb41b89c1996f257e228fdeb2cdf05160
Data de publicació: 29/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 8e5b120ac01ce188e27f0850600acf160548dfed
Data de publicació: 17/novembre/2015
Emprenta digital SHA1: eca43c32218261266fa851bcc9c7b1e7c67b81aa
Data de publicació: 20/novembre/2015
Emprenta digital SHA1: acd11fe64502e3c078c3dd714587599a9ab80fd4
Data de publicació: 26/novembre/2015
Emprenta digital SHA1: ef4a704f6b92efa1a36fe37988fd2eba6d15acba
Data de publicació: 01/desembre/2015
Emprenta digital SHA1: 62d5ea17140066d3d615108f8e3d61c88a3b76a6
Data de publicació: 02/desembre/2015
Emprenta digital SHA1: 5308d6f94c2834c23192f774acf0b9ff6ae9fbc0
Data de publicació: 17/desembre/2015

Contracte del servei d'activitats esportives, activitats dirigides i parcs de l'Ajuntament de Pollença

Català

Documents adjunts al contracte:

PPT
Emprenta digital SHA1: 74919de55293e6f340f63cd8b3aa9ad886974eeb
Data de publicació: 04/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: 1bdcd8d0e55c38d0cdf62ae9ecb094518c371860
Data de publicació: 15/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: 0f0270f8344af94111d9d99f60f1f1aecb3fd450
Data de publicació: 15/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: be51000546f46a7fab3e7304dc5ed1382ce1ac50
Data de publicació: 15/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: 123347ea6ed26bb7e4d76c915c343285ec08fca4
Data de publicació: 17/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: 4ddc807c4e9656ec954ea08a0b83ae48a78d7a9a
Data de publicació: 25/setembre/2015
Emprenta digital SHA1: 4f9d0c464b3b89dc6a3f6c5b5fa270e3e544af94
Data de publicació: 06/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: f32add109ec82332bde74885c384d26267225b51
Data de publicació: 06/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 682366d29d862614ce1b7ffb8c957b17432d3165
Data de publicació: 07/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 4af3a30781117006c7b66d4e0a5355707c8a40de
Data de publicació: 07/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 3b9d6032a9fd6fb21d93bbe7bfabeba248f7ee9c
Data de publicació: 13/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 939c82e43abc5839e8abd72eeed9ed77dd374604
Data de publicació: 16/octubre/2015
Emprenta digital SHA1: 4d0b7ef48fa7c214f45eddad020fd1dd323f39e7
Data de publicació: 12/gener/2016

Explotació dels serveis de temporada al litoral del terme municipal per a l'any 2015 ( Lot G i Lot T )

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8059b412f85583420b36404a03363f9e07e02a39
Data de publicació: 20/maig/2015
Emprenta digital SHA1: 5a5ff78e53cd44ca8dedc8f91264b1ee96f99de9
Data de publicació: 28/maig/2015
Emprenta digital SHA1: 534259b948d6aff65b5daf17e72a501dd55518ab
Data de publicació: 16/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 3ae7077b4c55dbb83a48508c46438131b0f3f115
Data de publicació: 17/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 28a3fb321ec5c6bfb836a298ce8de99e63565e5c
Data de publicació: 17/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 2ec4ca3e1cb6b808db73c1d6b8a97a58c24a6a1a
Data de publicació: 24/juny/2015
Emprenta digital SHA1: a46d978e5d16fa1d6b0db59c55f50a730f4f1942
Data de publicació: 03/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: 6c879033c882763b505dd90f4d420b02ae82aa2b
Data de publicació: 07/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: 544651730ff99d85ad6d070ff905cbb2cd487f8b
Data de publicació: 07/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: c2139851fc4e055817843e59e428a8aadcc4909d
Data de publicació: 07/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: c675e4622bc51e9ab11bd330b06acd6f7200c081
Data de publicació: 09/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: 8dd4a867dcd9dda53a8883849b42375ff1da76a7
Data de publicació: 09/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: 3d66f83b10f45c880b81327d049a45a405d5d006
Data de publicació: 27/agost/2015
Emprenta digital SHA1: a738474126f02c6dfcbbb334ab59d7c386c64be3
Data de publicació: 27/agost/2015

Explotació dels serveis de temporada del litoral del terme municipal de Pollença per a l'any 2015

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 98b6c9c972744f89772bafee801f4d57175dbee5
Data de publicació: 20/maig/2015
Emprenta digital SHA1: 3a05feedcac124ab300a506b62b629b4f057d1c1
Data de publicació: 20/maig/2015
Emprenta digital SHA1: ed73d9a69b269db53ad9d4d3d5375b04780ab6a4
Data de publicació: 27/maig/2015
Emprenta digital SHA1: 04c150e075a5172b78f7009af2992287df79e29e
Data de publicació: 28/maig/2015
Emprenta digital SHA1: 355929a6912e8a6c462782143bbabdf02033d3e0
Data de publicació: 03/juny/2015
Emprenta digital SHA1: a24212ef0522a562c1f2bd67467bc0eb31603705
Data de publicació: 08/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 8ce9bfd46ac678899ccca6981250be623b4d2e7d
Data de publicació: 10/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 0fabccf8dfadab45b8f1bc07ffc5b722df8f7450
Data de publicació: 10/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 0c8daf9bd0687a47659e257f7794fbed6e094454
Data de publicació: 01/juliol/2015
Emprenta digital SHA1: 316e3a475bb1d40e5211361238754cc1c483e88e
Data de publicació: 27/agost/2015

Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diversos carrers del Port de Pollença

Data límit presentació: 5 DE MARÇ DE 2015
Pressupost base licitació: 247.918,06 € (IVA exclòs)
Termini del contracte: 4 mesos
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)
Aprovació expedient i plec de condicions: 30 de desembre de 2014
Data publicació BOIB: 7 de febrer de 2015
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cac94d74fefdcf292c818dbc2c2a276d0e402502
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 0181dafd3ee7036adf5ef6e380c18d618ec1fd09
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4392ecaf6dae9d98e9968fc32689ad61493970a3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4eea0299f845093d8714b2271d8e6584be66121f
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: c4f05e51ac6fc406f65ac46c98749f999c52d1d3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e96693632d75a78ababc4e29fa8a839299e38305
Data de publicació: 25/febrer/2015
ESS
Emprenta digital SHA1: dcec73dc0c6960f1a0df7bd7057d82a9e9c83a7e
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4276b1c14884d2cc8f28862fbd1d6cf5ccf5daec
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b5fdd41efb838f03a4a56fc6484769b140569dd8
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 3ad6f48e2f4af495e411b92490c93634b55dc9e2
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 38bfe5aad79c9b0a7b68c170102bf7767c5926ff
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 96e186fbe122293c1f2bdb8e8ce21461324f4422
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: c3cfb36093bb9edc0fbdb8229c1f7256b9c588b4
Data de publicació: 09/març/2015
Emprenta digital SHA1: b45df6e1090ff85da5e84537eaf7b651aece6b9a
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 267207a3680469a53ee89d323caeb3bbf5785ff3
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 6d53869de13dcee874665fc28dd97c0a7b545ddf
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: a8b277127d9ea33d28a33b066e6a30cafda21647
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 9b1735d6b07e4a21d5864cb0b70b98267531f486
Data de publicació: 11/març/2015
Emprenta digital SHA1: 89041097429bf1ba2ca9e76d1f2d5cfa5a3b48c6
Data de publicació: 26/març/2015
Emprenta digital SHA1: 98147da0100d3868e66ceefeb246d0620d8f5ffa
Data de publicació: 30/març/2015
Emprenta digital SHA1: 5d80a68bcb5dde59ecdf67c7cfe9b58941cb07e3
Data de publicació: 30/març/2015
Emprenta digital SHA1: 024976ca60ba1e2033980820b5d658b671512c42
Data de publicació: 07/abril/2015
Emprenta digital SHA1: fbad7abfe2335d514cc7a3ff657b94cf35a2ea82
Data de publicació: 27/agost/2015

Contracte adquisició Camió compactador de càrrega posterior

Data límit presentació: 23-6-14
Pressupost base licitació: El preu màxim anual de la prestació serà: 217.800 €, IVA inclòs Preu sense IVA: 180.000 € IVA: 37.800 € (21 %)
Termini del contracte: 90 dies des de la data de formalització
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 4 d’abril de 2014
Data publicació BOIB: 7 de juny de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1c433585d7bcc14b12caf163830eba35c1e53a1b
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 094ebe1a53a20e49d0551f89649ca8b24c7897f5
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d5279541499015d53b0e9306cc9ee8d85bc55e4d
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: a8bde514560dd622da3404c6a3d323c5dcf87c44
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 31e9e6b8c9edae44aa91745fa281cdbc410aea73
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d452443eaae7f74320b27164d2ffb9530d1143dd
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: f55b695782a3ad06cb6480032f59b450c64a03d1
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 8e094b389fa080927e8460a0ceaafe6637214201
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: eead276fcedcc20be4be0550f13ac277de798d6c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 36282dccf55fe31453db00c75e1b750968756941
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b91e33b2e7908bff7fbd949e7732fd1c0c0a4254
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 01c761a824d6bebe5e12760e595721caf26f27ba
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 28643e885221bca29333c678f5e541023516d575
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 43c84232666fb184ba5e52c958c0a7247089f28e
Data de publicació: 02/febrer/2015

Contracte del servei de Teleassistència

Data límit presentació: 07-01-14

Pressupost base licitació: 22.713'60 IVA inclòs
Termini del contracte: 2 anys + 1 + 1 
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 19-11-13
Data publicació BOIB: 03-12-13
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 919d21247e386266396f79d901bb777e5fba68a6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: be7e3704e66a55621a0f1e42c9c05d06b6a567a6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5f24a6c0bad5c576437adedf5da0bf6dffb82681
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f54c6452e5a666032144d4da02cd6ae7deac522b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6741d65aefdf6f7c23ead1a1be295d855adc6fbe
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6bf896657e444ff596d151b0da2aae198b56075c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: abb1b077bc522601ed9d5fb2f03673aeb5c01020
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2e6a18cec7a4a8a4f0b985aa548247e5a7937e88
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e42f3ec0beb6b5e0414fc4b944c98a70b8e88af7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 49831d1778253578180506a61154f2ed52e35fe1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 83aeb644572a9a9b0886107cd83bffa35e8f93b9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1a2efa2c571f9f5c9717fd7f4c11224b23350ec4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8f30523e8a215669a6eb4dd43526ecdb2f5aad41
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e1e8991f3c378a8f7a7ce7605c1bfe399e9b37fd
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f0e17660451fb51104ac4d18d6edf78387411478
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 366952f4fa91883b768d7076e6caf4c472bf8f7f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fe844e34eeb55b941fdeb054d544afd1d96c6aba
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 271c7bb90d2d7d53b78c629933d22b66e261038a
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: e8fb0633ff074c916a95df87e03f85ce3815ba9a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d569c8f1b617a7395fc9cc6bd171cb1aa1975585
Data de publicació: 27/gener/2015

REHABILITACIÓ DEL CONJUNT DE LA ZONA DEL CALVARI

S'ADJUNTA CERTIFICAT D'ADJUDICACIÓ

Data límit presentació:15 DE MARÇ

Pressupost base licitació: 245.034,29€ IVA INCLÒS
Termini del contracte: 4 MESOS
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L'ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 19 de febrer de 2013
Data publicació BOIB:2 DE MARÇ
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 4-4-2013

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a49a3caf06fda67c52ec18102d5114580afe8d76
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9f1422351b5369ccf8949bbdd4e2bdddb388719e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e80611d19e63d190a04df7433039a92602cdc0a1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 331514782628086b030ce97de7bfae958ee68910
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 59c1939410bc16e335d519a66ac7337ae98d0f8a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 49baeb185e76d75b1a6101835fcb4b9db2accc1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 11b6d334471a7a29fe6d2347787ba181e20584b0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9abb0e5837213507575fe5e8d112d2aee6157af4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e3e88a0fb053ce8756406679bffbf4fc297f2996
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 987c69f2c0c5c557bb5d8b1af2ba3b5970411f39
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bd06580c09f38ed437cb22f9e20c46234269a825
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 72b336a96669b994f50fcf26e335fa209ae94210
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ef2cd2f3bf82a08644416869771593a296e77a6d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b88ba3b89baea96a2f5afcc15e054e3f0a917296
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2e454cde467c2cf1ec9badb687bbd9f997f56731
Data de publicació: 27/gener/2015

CONTRACTACIÓ SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

S'ADJUNTA ANUNCI BOE ADJUDICACIÓ

Data límit presentació: 4 d'abril 2013

L'exposició pública dels plecs acaba dia 15 de març
Pressupost base licitació: 80.OOO€ IVA INCLOS
Termini del contracte: 2 ANYS
Tramitació: ORDINARIA
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 22-2-2013
Data publicació BOE: 20-3-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 5604a4b8f4981b23db43f8949c0a8e47ac1aa582
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bc1820a35b15ac776b3300061e7349ed396a4686
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2c097c8b3a48a9a4c9b2e82b729f4473e2dd4776
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1760867691805915db44744a6497df104445fa6f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e7c70061f895603234a617f9bc62f1288c5349f1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b62cac12dd56e9df525a30536d6662482a16990c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 051c5bc38df3a82fce44582b67a78725e1e10af3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ce84794f8f752762f8822de48f6d522720979f9d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 54557acb1f7c1202aeafd2adf1dd108ad0b5dce8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d6a0e82e6c83fb00a4a4a7b98bc3284be6d26175
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 1988ca29f81dd7e3a13a9f6a335dbfb7e6828f61
Data de publicació: 27/gener/2015

Renovació de la gespa artificial dels camps de futbol de les zones esportives de Pollença i el Port

Data límit presentació: 16-1-14

Pressupost base licitació: 577.504,48 €
Termini del contracte: 8 SETMANES
Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 13-12-13
Data publicació BOIB: 21/12/2013 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a932ee4bc4433ed13ed16c42e220fe3c35aea8f0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 963425761bd0a33988911895f5a9a5ed79e16134
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 963425761bd0a33988911895f5a9a5ed79e16134
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44285f1b547bfc92901702aa7d8eab3f6fd9133f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a5e07d5e0e90cb1e8ad87ba489286be0189a8efb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b2d55763ec100bcf8d347afb28312deab73353cc
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 35181185e7acce6628713b624064f0256477ff66
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a217ca0174dccc7dc346450029af4200c7edf002
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a79c8a6d7211557bf9fa7cfb60ccfab9180e7a67
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5479060024052ec13d8fcc5852112f8b5b36498a
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 3d9b6e929dfe26feba9b163c1a05992ffa29f759
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7d17134b466e2c012a368c3827ebe9da6aa070da
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8d53ff3cc0e9dcb8e399d1bb6205e002324645e9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fbcc2b59995f2a2c345375718afbf67e520a953e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 971c63623c6b7ee310a83face880e24332218f3d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a79c8a6d7211557bf9fa7cfb60ccfab9180e7a67
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bd488868628f7764be485a7235e6f422eff17de
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bdc0ed0d18744479d412aa2ef2a8ad160db9fb9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d2fe73436ac01cbfaebb7d67a94951c545176572
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0504184b2b02c927ee8ffb0ec958ad0ee1d96d12
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 79884965951ff7fa961e0c4e4cc5fd310d683dbe
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 71890c467395c68a38cdd134712503f3a4753892
Data de publicació: 27/gener/2015

Pàgines

Subscriure a RSS - Obert