El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Procediment >> Obert

Obert

Contracte del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Pollença

Es reprèn el termini per presentar proposicions a partir del dia següent a la publicació d'aquesta resolució i fins dia 13 de juny de 2017.

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: db6ddd0f10db1d20b808d4b7a48de421cffd4d12
Data de publicació: 25/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 7115d77f483e9137db07276e10b30a3ece9f179a
Data de publicació: 25/maig/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 986269542156d82d82502f7799593a32b9f1cccc
Data de publicació: 25/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 61b376d004c395a1d4fac03daa565f68cfc947a6
Data de publicació: 05/juny/2017
Emprenta digital SHA1: 83364af7be7f1b4eb6347742054eed1fcb08e1c8
Data de publicació: 09/juny/2017
Emprenta digital SHA1: ae188b03d85906e7473586cb5018d1ccc10c6b4d
Data de publicació: 20/juny/2017
Emprenta digital SHA1: 72a215a30a3b3e010f8e2fb3b79496e6d6532dfa
Data de publicació: 20/juny/2017
Emprenta digital SHA1: 8ce01fd8f6d4788d48ae8a36b1beb191cc3cd30f
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: bd6a3e848713faed0978c39d7d7f1ce22d8f6d35
Data de publicació: 21/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: de9da9a19f33c1788c5dde64962ebcd4332669c5
Data de publicació: 05/setembre/2017

Explotació de les instal·lacions i serveis de temporada del litoral d'aquest terme municipal per als anys 2017-2018-2019 (terrasses)

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: e7c43938551508aaf259d55abe8628a60f9a1847
Data de publicació: 05/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 1adcc334aed0c9d3f5a4cbaecfd57b9debe22ec8
Data de publicació: 05/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 4de41fbe5cfe6b25817d8f28cb294bd361f2fc02
Data de publicació: 08/maig/2017
Emprenta digital SHA1: b9fe799cb79c9507885834d0b604454b11246196
Data de publicació: 17/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 10b1dc06d901cd9fdeebcc2fb4b7c08f36c8bdb1
Data de publicació: 22/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 2f60854c69d51a7382bba8095147805de51a6437
Data de publicació: 22/maig/2017
Emprenta digital SHA1: e25d87644863d02c56c452b1c8021387447dc93e
Data de publicació: 29/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 755c54b7309eab37f8c74b3a5c855940a6e3d6f3
Data de publicació: 01/juny/2017
Emprenta digital SHA1: 64a67fbbfbbf72dd12b7681acdb191944aa2fdee
Data de publicació: 01/juny/2017
Emprenta digital SHA1: 8a456d7ed753e007277a8162ee2ac1c3f867abdc
Data de publicació: 22/novembre/2017

Contracte del servei de retirada i tractament de residus de vehicles abandonats

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: e7335b9665b996640d886ccab0fc15cd97ce6d39
Data de publicació: 27/abril/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 4f0dbc9175acd631c81da6569a9f1cb17e640d53
Data de publicació: 27/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 8c37ba836bd94f7120f2524d867347464077e388
Data de publicació: 27/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 15bac5149ac3effbbef1235d05991e7a5fdea1af
Data de publicació: 18/maig/2017

Contracte de subministrament per a l'adquisició de cinc compactadors elèctrics de 20 m3 de capacitat, per a l'empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2e47415f07dce752df4836aff7b4741997f35e71
Data de publicació: 03/abril/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: f5ef36467edd8729806d4be658f00f73687d92c2
Data de publicació: 03/abril/2017
Emprenta digital SHA1: a49ab0277047016fe141c11fb3ea6f837a4972ee
Data de publicació: 04/abril/2017
Emprenta digital SHA1: c176c1f4d2d038aa8d00bf516390a551e2f4488f
Data de publicació: 21/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 4a836cab42a960a958e8594781f1961873b5bc35
Data de publicació: 21/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 460567f838dcb157c79e914edd6c28e23696d83c
Data de publicació: 25/abril/2017

Contracte de subministrament per a l'adquisició de diversos vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 64e822edb40e40e1172e21db6a80383bde9513a8
Data de publicació: 22/febrer/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 27f084e4e817403ec354bcdcf3ceed7ba04d5bdc
Data de publicació: 22/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: fe849dcaed407aa2d5444875bfb3be8061da23a0
Data de publicació: 23/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 62ae974875768a55b8c2fea565ef5df30ddbea94
Data de publicació: 07/abril/2017

Contracte de serveis d'orientació educativa de l'Ajuntament de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c46f60f2a3a7e7c05df9d46812e37d6f2dc1ceb1
Data de publicació: 15/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 0107a1dff93e6b4ba1dff472952541b575a78745
Data de publicació: 15/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 31f6fb5da5fd12dfdadc0c227355482aa19262b7
Data de publicació: 17/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 5b4f905054c8d9b400ea2912c44cffabf2f959bf
Data de publicació: 08/març/2017
Emprenta digital SHA1: a5dd7105ad09c04579927b9dcc6ca08d4cbc08eb
Data de publicació: 09/març/2017
Emprenta digital SHA1: 85bcd41bbd028b23e782ec917ee98d490d5d11a0
Data de publicació: 10/març/2017
Emprenta digital SHA1: 198e2088bbca469e2ced1c24545ccdfe19d23855
Data de publicació: 26/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 3bc1ffca288fefeb99b26ce8281418620bd1f5bb
Data de publicació: 02/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 5452382ad88ff2ded3653cb77fa0d90fc36dc29b
Data de publicació: 02/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 7cd9659b7ed6c835e797e323a24520dd4c1065bc
Data de publicació: 08/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 5b54c722a6906f7e8377d8e1868e63263f246a10
Data de publicació: 11/maig/2017
Emprenta digital SHA1: 4ed5a1d327c344648fc74c71b8248cd11f4f1a93
Data de publicació: 13/juliol/2017

Contracte administratiu especial d'explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

PPT
Emprenta digital SHA1: 1f96cb2a2cd15491b1ba721c8c99042b7a4fab32
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: b38d557e1c42b35b6b3d620908ac7f5481e1f2be
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 7126ed64e379321f15858eb339b0779bad8fd2c6
Data de publicació: 15/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 5d5133ced20af4c1a1f14275f37647a7ba4eb379
Data de publicació: 06/març/2017
Emprenta digital SHA1: 0ae61ff8782047d26bc34c0bf75e4bdf11be4ff7
Data de publicació: 15/març/2017
Emprenta digital SHA1: 2fceb0af1ca967098fa60b6ddfa388042e918334
Data de publicació: 20/març/2017
Emprenta digital SHA1: bb4c0f61fa3e0cf3d191075eda97671a7aee8dd7
Data de publicació: 20/març/2017
Emprenta digital SHA1: f741356a6fff47c63c3e3922e2bdec41439ff959
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: 28979cc0ab93b03e3f243b4dba7ca1ed5daa293c
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: c2990e894a6d0ad5ddb7ebcf5c7659d6f792ffe3
Data de publicació: 13/juliol/2017

Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya

EL PROPER DIA 2 DE MARÇ DE 2017  A LES 9 H. ES PROCEDIRÀ A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 4 EN ACTE PÚBLIC.

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 87063055da41331988c15ff2c1087b92c5d8d4d0
Data de publicació: 10/febrer/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 104c577d1f564064fd2cd3f9de67f44d35b97b71
Data de publicació: 10/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: e2f59ba48c2ef81d6690c727247ddd2ef66459b3
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 68ea110484a3f20fb9080c3ba24d2a6c64192494
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: a35bd3ad4f112476fc13e323eba5cd85723f6aac
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: 1dddb4fc302bda7f8552725b1096ed42d5abd8b0
Data de publicació: 06/març/2017

Contracte d'obres de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença"

Convocatòria pel proper dimecres 08/03/17 a les 9:30 hores de la Mesa de contractació per a l'avaluació de les proposicions tècniques contingudes en el sobre núm. 4; obertura de les proposicions tècniques respecte dels criteris avaluables mitjançant fórmules i de la proposta econòmica i, si escau, proposta d'adjudicació

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8d18f4d5c19cb0dc781fc0f723e87bede183a247
Data de publicació: 08/febrer/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 8d114a143c5a2f7e75eb29c92ea19a19e77eab70
Data de publicació: 08/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: ccc721fa306e524c75582450da889a3db1ca875a
Data de publicació: 10/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 0f264f86cfa0aa04ddb161f9ccd4d4a6608a08dc
Data de publicació: 24/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 2950117d9c448d77d2f0dbdae55cb82ae8c98693
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: f2648db1a57ac78976770edb008e648b3fb9cd8a
Data de publicació: 08/març/2017

Contracte de serveis professionals d'infermeria i auxiliars, per a la Residència de Sant Domingo de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ebf8b1abf69982fdc7dfeecebdf85d145ebcf618
Data de publicació: 19/gener/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: c81d4ab6f6787827717f692517b4756dfd3f3dda
Data de publicació: 19/gener/2017
Emprenta digital SHA1: 28fe7ced71f078dd1cb189671df1c379e9852aa9
Data de publicació: 20/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 906ffb156e69acbdc34ff20bd88714248fc3fa4f
Data de publicació: 09/març/2017
Emprenta digital SHA1: fca97e9af1e77c4fcb9209eb6eb0507c454e3cf6
Data de publicació: 15/març/2017
Emprenta digital SHA1: d87e257e10d0507db1fa28d9163bc4c7cdb52eb4
Data de publicació: 20/març/2017
Emprenta digital SHA1: c8a0f45455cdc647c4979ac0469c81ca0469ad8d
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: 4cd570361dbaf7ea37f82d0443ce2c745216f50b
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: 060d3394268bf8655b4844e3ef9e950ff2d9406e
Data de publicació: 11/maig/2017

Pàgines

Subscriure a RSS - Obert