El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Procediment >> Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Contracte d'obres del projecte de "Moll de descàrrega a la deixalleria del polígon industrial de Pollença"

ES CONVOCA LA MESA D'OBERTURA SOBRE 2 

INFORMACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE DE “MOLL DE DESCÀRREGA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA”, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, ÚNIC CRITERI PREU I TRAMITACIÓ URGENT.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: EMSER 2002 SLU

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

c) Número d’expedient: Expedient de contractació núm. 01/2015/EMSER

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: fd7f41fe8c2832ae3707f0249e54a5403f5c92bc
Data de publicació: 16/març/2015
Emprenta digital SHA1: 92bf993cd078a08ebf1d7272366a121d5f8c427d
Data de publicació: 16/març/2015
Emprenta digital SHA1: c751bac14f8c74e35e0dd3e63fb5657745132a71
Data de publicació: 20/març/2015
Emprenta digital SHA1: 6e864593d11657496f27d73d8211f342bc590a5f
Data de publicació: 24/març/2015
Emprenta digital SHA1: 9ffaeaa77c19e0d49c0b1e138d880aac7e317664
Data de publicació: 27/març/2015
Emprenta digital SHA1: ceae07aef856c7ab83c6ef3c54c0aaadb7f7ef11
Data de publicació: 31/març/2015
Emprenta digital SHA1: 33255442fd7085c4c52c5cf2b99cff55af415e33
Data de publicació: 08/abril/2015
Emprenta digital SHA1: f59e856cfe99050c4288459b1d3df90555ca8d84
Data de publicació: 13/abril/2015
Emprenta digital SHA1: 17f97fd5c9510f48be26ef5bb9af6873d9b2f8ba
Data de publicació: 14/abril/2015
Emprenta digital SHA1: 4233d8e89c8360de8b5f250e3b9b62a86febe56d
Data de publicació: 06/maig/2015

Contracte de subministrament i instal·lació d'infraestructura informàtica per a l'evolució del lloc de treball de l'Ajuntament de Pollença, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària

Objecte: l'objecte del contracte és la instal·lació i posada en funcionament d'una infraestructura hardware i software per a la creació d'un entorn de virtualització de servidors en alta disponibilitat i per a la implantació d'una solució de virtualització de llocs de treball de l'Ajuntament de Pollença. 

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c70e138fd7d28aa9f1fa7e4360e71294d49582d8
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d39dd3e82fb6b8ccd4767228d0de9a2751335547
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b55a97f58e72d96ff4e56ca7a5d69b501e7c5065
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 1320d9d5d1401099a0376dfde54c002e39c97b6f
Data de publicació: 12/març/2015
Emprenta digital SHA1: 584d58c15f4ef95a30a1aea0daf14cc1328ad6a5
Data de publicació: 27/maig/2015

Contracte del servei d'assessoria comptable d'EMSER 2002 SLU

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data Adjudicació definitiva: 04/04/2014 
Data Formalització Contracte: 10/06/2014 
Mitjà i data de publicació Formalització Contracte: perfil del contractant, en data 16/10/2014

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: adc69bfcb2f8afdc57092c80ad16bea7ba06a32e
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 086997585dcac0132c7b8bc8ea5358a36799d57b
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: eb698c9e442ded38098ecdeceb7ca31a3db92a46
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e353756d59e36971383daae0e8a11040e3bb4bbd
Data de publicació: 02/febrer/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b40a49a33af959130eebed4e4e84c5d743a0fc6c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e934d42e73025a551a04f4c0405a9e582e15cf27
Data de publicació: 02/febrer/2015

Contracte d'una pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial de l'Empresa EMSER 2002 SLU

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ee109f3a4e6f75ac417d47b199921d038a18be67
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 391890d7d739b32a17796e95a8c15aebf629574c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: fa84a7f47764dc5093beed4f70008aa5f8893aec
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 2d5da3e072a15a5432b9db6a54bcc36684ced578
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: f42c0877d1ad3b9df93cfef46f931548294e0d98
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: fa6c74bcd3f56c0040892b1e309a950e72f0a4ce
Data de publicació: 02/febrer/2015

Contracte adquisició Caixa compactadora

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
Data Adjudicació definitiva: 25/07/2014 
Data Formalització Contracte: 15/09/2014 
Mitjà i Data de publicació formalització contracte: perfil del contractant en data 16/10/2014 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 87aba4b520d22339c866349b171656b36a8f0f18
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: fc2e624799fb43df839f8f94288823bb81787740
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: cc979779bdeaa7bb43cba741547710e5f42ebf59
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 519a5f654fcbeccfef6fcca9a96263a2686b90ce
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 597015455c00140b0b5e6827b3dc03ea58e5d63e
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 8d4350202be1e063b7b2b6bebc5b5c337cee9c72
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 3c25e55440e609d8f9da8ca9bd5cb83264203d25
Data de publicació: 02/febrer/2015

Contracte per al subministrament de cadires especialment per al festival de Música de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6f01441be6842667983b3f341ae3b8446d840e22
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 407311d5abc759f75270e9b3d3cb2ce828848c4b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0588d20620681dbafa4a3086005823baf35c1d45
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: af4fb98dc09b2b983928f8dc9c601a4281969db2
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 56005eb4cbb4eef3c1d9105eff88a8596ac51f9e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: aaea9238804063560b57e51c3c475a0aee4776c9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b8ba07143ada2c4add50e9fb26623241b4dfa1d3
Data de publicació: 27/gener/2015

Contracte del servei tècnic d'assessorament teatral

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a1a475e9812cb6131e25f322d3ac0f006fe9600b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cdd6676f83c61261624a037bb11623b48d9320c9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3c3a832973f4079c8f03f33815c39cdcf64f2f0c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ce92a405c5b3cea84027199c1e9a78bc53a48f42
Data de publicació: 27/gener/2015

Aparcament amb superficie a la zona de Can Conill de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c74f4a63a680971c73c58a42cd74116524476e2d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 706502d9c84d69089334146337cd8ce81265d92d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 70e7e6fed115cbe3b90a7f10ccbd4aafecd29030
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8620635bb2a86922c0dcf4de00a2811c79004609
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 097f71421553087b639ba98e80c082ed183484fc
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b387cb9a266ad8decf7cb8e5f4177dee8b64bbfe
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b0795cc5b27274e9d6b9bf7d047ef767dcec9463
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d340b9e7419c7b064fdf5dc5aef5aeb59cc8cf22
Data de publicació: 27/gener/2015

Adequació del casal de Can Llobera a Biblioteca i Casa Museu

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 5db7a24fdec1a28a35dac5b260d3ca629a932ded
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 885e39d4d4f4aa0890121f6396fc52b1f58698e0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 18130d026e76b801be95c4b778c3facef574f721
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7de0f107bf465d0b02fd2089b3a8308119c96730
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6bd017e26b7085be3900e1fe9fbe22ec80f6cbd9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 23438cb8974f742e26db1895c18a87a35a99d6f8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a102cb089fda6b3bc084c289fdc1043c173ba401
Data de publicació: 27/gener/2015

Contracte de subministrament per a l'adquisió d'unes impressores multifunció

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: e792a284f533620087744803adcf669f7e0942e3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5f1ac8b3285fef2ebee811c34a1c3703fb856fc9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9d224395dad22b55455e7dbf283641b938c4cb30
Data de publicació: 27/gener/2015

Pàgines

Subscriure a RSS - Negociat sense publicitat