El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Contracte >> Subministraments

Subministraments

Contracte adquisició Camió compactador de càrrega posterior

Data límit presentació: 23-6-14
Pressupost base licitació: El preu màxim anual de la prestació serà: 217.800 €, IVA inclòs Preu sense IVA: 180.000 € IVA: 37.800 € (21 %)
Termini del contracte: 90 dies des de la data de formalització
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 4 d’abril de 2014
Data publicació BOIB: 7 de juny de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1c433585d7bcc14b12caf163830eba35c1e53a1b
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 094ebe1a53a20e49d0551f89649ca8b24c7897f5
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d5279541499015d53b0e9306cc9ee8d85bc55e4d
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a8bde514560dd622da3404c6a3d323c5dcf87c44
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 31e9e6b8c9edae44aa91745fa281cdbc410aea73
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d452443eaae7f74320b27164d2ffb9530d1143dd
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f55b695782a3ad06cb6480032f59b450c64a03d1
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8e094b389fa080927e8460a0ceaafe6637214201
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: eead276fcedcc20be4be0550f13ac277de798d6c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 36282dccf55fe31453db00c75e1b750968756941
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b91e33b2e7908bff7fbd949e7732fd1c0c0a4254
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 01c761a824d6bebe5e12760e595721caf26f27ba
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 28643e885221bca29333c678f5e541023516d575
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43c84232666fb184ba5e52c958c0a7247089f28e
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:

Contracte adquisició Caixa compactadora

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
Data Adjudicació definitiva: 25/07/2014 
Data Formalització Contracte: 15/09/2014 
Mitjà i Data de publicació formalització contracte: perfil del contractant en data 16/10/2014 

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 87aba4b520d22339c866349b171656b36a8f0f18
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fc2e624799fb43df839f8f94288823bb81787740
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cc979779bdeaa7bb43cba741547710e5f42ebf59
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 519a5f654fcbeccfef6fcca9a96263a2686b90ce
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 597015455c00140b0b5e6827b3dc03ea58e5d63e
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8d4350202be1e063b7b2b6bebc5b5c337cee9c72
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3c25e55440e609d8f9da8ca9bd5cb83264203d25
Data de publicació: 02/febrer/2015
Segell de verificació:

Contracte per al subministrament de cadires especialment per al festival de Música de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6f01441be6842667983b3f341ae3b8446d840e22
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 407311d5abc759f75270e9b3d3cb2ce828848c4b
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0588d20620681dbafa4a3086005823baf35c1d45
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: af4fb98dc09b2b983928f8dc9c601a4281969db2
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 56005eb4cbb4eef3c1d9105eff88a8596ac51f9e
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: aaea9238804063560b57e51c3c475a0aee4776c9
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b8ba07143ada2c4add50e9fb26623241b4dfa1d3
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:

Contracte de subministrament per a l'adquisió d'unes impressores multifunció

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: e792a284f533620087744803adcf669f7e0942e3
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5f1ac8b3285fef2ebee811c34a1c3703fb856fc9
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9d224395dad22b55455e7dbf283641b938c4cb30
Data de publicació: 27/gener/2015
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Subministraments