El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Subvencions a les associacions de caire social

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies hàbils, des de dia 2 de setembre de 2016 fins a dia 13 de setembre de 2016, ambdós inclosos.