El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Destacam

Línea Verda Pollença

La Línia Verda és una aplicació de participació ciutadana enquadrada en el marc de la prestació de serveis intel·ligents a les ciutats, que engloba els següents serveis:

Comunicació d'incidències a l'Ajuntament

El ciutadà pot comunicar qualsevol incidència o desperfecte a la seva ciutat per millorar el seu municipi, tant a través del web com de l'aplicació mòbil. Amb aquest servei intel·ligent s'estableix un nexe de comunicació directa amb l'Administració local.
Portal personalitzat de continguts mediambientals

Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença

Alguns trams de diversos carrers de Pollença i del Port de Pollença es trobaven en molt mal estat i per tal de millorar la seguretat vial i l’estètica de les zones afectades es va procedir a la rehabilitació i millora del paviment d’aquests carrers.

La rehabilitació del paviment asfàltic s’ha duit a terme en els següents carrers del municipi de Pollença:

Projecte de rehabilitació dels arcs del claustre de Sant Domingo

Amb la voluntat de conservar un element que forma part del patrimoni del municipi s’ha projectat la rehabilitació dels arcs i les columnes que hi ha al claustre que amb el pas del temps s’han anat degradant.

La intervenció que es va dur a terme en els arcs del claustre de Sant Domingo pot esser considerada bàsicament com obres de manteniment. Val a dir que totes les intervencions portades a terme als arcs s'han realitzat previ consens amb l'arquitecte municipal i les tècniques de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.

Pàgines