El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público

Data de publicació Títolordenació descendent Tipus de procediment Tipus de contracte Data termini Enllaç
27/gener/2015 Contracte dels serveis DDD (Desratització, Desinfectació i Desinfecció) d'espais públics al municipi de Pollença Obert Serveis dilluns, 21 abril, 2014 mostra
18/octubre/2019 Contracte menor de subministrament de material informàtic Obert Subministraments dilluns, 4 novembre, 2019 mostra
27/maig/2020 Contracte menor del servei de condicionament de la platja de Formentor Obert Serveis dimecres, 3 juny, 2020 mostra
07/novembre/2019 Contracte menor del servei per desenvolupar projectes d'igualtat Menor Serveis dijous, 21 novembre, 2019 mostra
03/agost/2020 Contracte menor Instal·lació de la infraestructura de xarxa per a dotar d’accés a Internet a les aules de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença Obert Subministraments dimarts, 11 agost, 2020 mostra
23/juny/2020 Contracte menor subministra d'ordinadors de sobretaula i thinstation Obert Subministraments dijous, 2 juliol, 2020 mostra
25/juny/2020 Contracte menor subministra de material i equipament de gimnàs per l'àrea d'esport Obert Subministraments dilluns, 6 juliol, 2020 mostra
07/novembre/2019 Contracte menor subministrament de Fullatons per turisme Obert Subministraments dijous, 14 novembre, 2019 mostra
07/novembre/2019 Contracte menor subministrament de material informàtic Obert Subministraments dijous, 14 novembre, 2019 mostra
18/agost/2020 Contracte menor subministre de 24 armilles antibales Obert Subministraments dimecres, 26 agost, 2020 mostra

Pàgines

Subscriure a Perfil del contractant