El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença

Informació

Pressupost base licitació: El preu màxim anual de la prestació serà: 210.000 €, IVA inclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més.
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: Junta de Govern Local de data 18 de març de 2014
Data publicació BOIB: 27-3-14
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 25 març, 2014 - 11:45
Data termini : 
divendres, 4 abril, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 35745845dd71a7c27f2d2cfe9dac7b27133ab606
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 58164eeb5370a62aac80feef8025af1596883178
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 31d8a7ac357c36b1605f2a0765fcba6f3694fba6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d61397f1684737f593dafeb749d7bc63a55ea18c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0f19c68125e38c02065c345d0e190fb2b3f110db
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 3637f25f87c188c9ba0687d434ba54fd0dcf2c55
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 58d04c8c1dfac027825f1e1d8e397e1d432a3f1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7de660a9a52537ad400d066a9f53bedf835ef088
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a4d359de8c58a5480bae4ae10353d4b97d92cd9c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b2493936c3f090cd1f7fb6c5c0f118d1c3d357a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9a9553b886521925e3a65e0df0d322d958a981db
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: de520a6ec0bdf5a26a5fdd0a3b9bec3516cfadb6
Data de publicació: 27/gener/2015