El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

SERVEI DE COORDINACIÓ DE SALVAMENT I REDACCIÓ DELS PLANS I PROCEDIMENTS D'EMERGÈNCIA DE LES ZONES DE BANY DEL MUNICIPI

Informació

S'ADJUNTA ANUNCI BOIB FORMALITZACIÓ CONTRACTE

Data límit presentació per la licitació: 8 DE MAIG DE 2013

Pressupost base licitació: valor estimat del contracte 29.256,19€ IVA EXCLÒS
Termini del contracte: 2 ANYS prorrogable 1 més 1.
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 24-4-2013
Data publicació BOIB: 30-4-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva

Número expedient: 
7/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 29 abril, 2013 - 12:00
Data termini : 
dimecres, 8 maig, 2013
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8a2e69e8109830bee60b0a22d6f1b9399c42e1a4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f12c205b135b4fe4b0dfae69dd8a868f6e53ebbb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cffde62b0468192377b84feabdae26154612863c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 285dc9ad5dc58e9823cbd487f3693dbcb875798d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0e2e4bad26c247b39cddaba4f1b456b0613a5fef
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bf6c345ae264f1cafd2f50f67f58a24c42eaddc9
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b08ffe1ee22143c1d0952b94868c0971fbdcc8c5
Data de publicació: 27/gener/2015