El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Renovació de la gespa artificial dels camps de futbol de les zones esportives de Pollença i el Port

Informació

Data límit presentació: 16-1-14

Pressupost base licitació: 577.504,48 €
Termini del contracte: 8 SETMANES
Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 13-12-13
Data publicació BOIB: 21/12/2013 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
42/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 16 desembre, 2013 - 12:15
Data termini : 
dijous, 16 gener, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a932ee4bc4433ed13ed16c42e220fe3c35aea8f0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 963425761bd0a33988911895f5a9a5ed79e16134
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 963425761bd0a33988911895f5a9a5ed79e16134
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44285f1b547bfc92901702aa7d8eab3f6fd9133f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a5e07d5e0e90cb1e8ad87ba489286be0189a8efb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b2d55763ec100bcf8d347afb28312deab73353cc
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 35181185e7acce6628713b624064f0256477ff66
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a217ca0174dccc7dc346450029af4200c7edf002
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a79c8a6d7211557bf9fa7cfb60ccfab9180e7a67
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5479060024052ec13d8fcc5852112f8b5b36498a
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 3d9b6e929dfe26feba9b163c1a05992ffa29f759
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7d17134b466e2c012a368c3827ebe9da6aa070da
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8d53ff3cc0e9dcb8e399d1bb6205e002324645e9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fbcc2b59995f2a2c345375718afbf67e520a953e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 971c63623c6b7ee310a83face880e24332218f3d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a79c8a6d7211557bf9fa7cfb60ccfab9180e7a67
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bd488868628f7764be485a7235e6f422eff17de
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bdc0ed0d18744479d412aa2ef2a8ad160db9fb9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d2fe73436ac01cbfaebb7d67a94951c545176572
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0504184b2b02c927ee8ffb0ec958ad0ee1d96d12
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 79884965951ff7fa961e0c4e4cc5fd310d683dbe
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 71890c467395c68a38cdd134712503f3a4753892
Data de publicació: 27/gener/2015