El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diversos carrers del Port de Pollença

Informació

Data límit presentació: 5 DE MARÇ DE 2015
Pressupost base licitació: 247.918,06 € (IVA exclòs)
Termini del contracte: 4 mesos
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)
Aprovació expedient i plec de condicions: 30 de desembre de 2014
Data publicació BOIB: 7 de febrer de 2015
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
46/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimecres, 25 febrer, 2015 - 09:15
Data termini : 
dijous, 5 març, 2015
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cac94d74fefdcf292c818dbc2c2a276d0e402502
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 0181dafd3ee7036adf5ef6e380c18d618ec1fd09
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4392ecaf6dae9d98e9968fc32689ad61493970a3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4eea0299f845093d8714b2271d8e6584be66121f
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: c4f05e51ac6fc406f65ac46c98749f999c52d1d3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e96693632d75a78ababc4e29fa8a839299e38305
Data de publicació: 25/febrer/2015
ESS
Emprenta digital SHA1: dcec73dc0c6960f1a0df7bd7057d82a9e9c83a7e
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 4276b1c14884d2cc8f28862fbd1d6cf5ccf5daec
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b5fdd41efb838f03a4a56fc6484769b140569dd8
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 3ad6f48e2f4af495e411b92490c93634b55dc9e2
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 38bfe5aad79c9b0a7b68c170102bf7767c5926ff
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 96e186fbe122293c1f2bdb8e8ce21461324f4422
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: c3cfb36093bb9edc0fbdb8229c1f7256b9c588b4
Data de publicació: 09/març/2015
Emprenta digital SHA1: b45df6e1090ff85da5e84537eaf7b651aece6b9a
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 267207a3680469a53ee89d323caeb3bbf5785ff3
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 6d53869de13dcee874665fc28dd97c0a7b545ddf
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: a8b277127d9ea33d28a33b066e6a30cafda21647
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 9b1735d6b07e4a21d5864cb0b70b98267531f486
Data de publicació: 11/març/2015
Emprenta digital SHA1: 89041097429bf1ba2ca9e76d1f2d5cfa5a3b48c6
Data de publicació: 26/març/2015
Emprenta digital SHA1: 98147da0100d3868e66ceefeb246d0620d8f5ffa
Data de publicació: 30/març/2015
Emprenta digital SHA1: 5d80a68bcb5dde59ecdf67c7cfe9b58941cb07e3
Data de publicació: 30/març/2015
Emprenta digital SHA1: 024976ca60ba1e2033980820b5d658b671512c42
Data de publicació: 07/abril/2015
Emprenta digital SHA1: fbad7abfe2335d514cc7a3ff657b94cf35a2ea82
Data de publicació: 27/agost/2015