El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença-Fase II

Informació

Data límit presentació: 21-1-14
Pressupost base licitació: 1.199.039,98€
Termini del contracte: 32 SETMANES
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 17-12-13
Data publicació BOIB: 26/12/2013 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
44/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 19 desembre, 2013 - 12:00
Data termini : 
dimarts, 21 gener, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ae98ce12f9d785f9905a71c2adb774a9f3ad1fe8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 398b6a930024ca270e3273c0909b86c94b5b7bf8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 43a5bbf63fe3a5053972ff23555f8e49d03a8a2d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 32554a16ed3fb064292a1ee8364a711cc3757155
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 999596cbef4a9a39967c9829f5511609ef884691
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 68830ff9a400c3d1257ba49df11bb58f87eb32ab
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 999596cbef4a9a39967c9829f5511609ef884691
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 68830ff9a400c3d1257ba49df11bb58f87eb32ab
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 424fcad49ba9531dd52aa3be2c451e264cb532ee
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3c0120c72c27471eb6089074d1cc2b3265f766bf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6a6f2498bab5e5946a8f1e8010169bf026fab610
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bc1c06895ce11b630d2409f83452d37d84c3b34b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b5f566e3baa4366ea253b1327f5f94ac4906e2c6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f751d4aca32b1d5ef9359dc3983ae717d7212506
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41b6c0c45aade08c5391b6d77121c1b11d1087cf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e01abddf6a6865e32ee60deafdb9e5fbb0e862eb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2c901dd68ee92927f716a5dffc6e7cb434ce4aeb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b4bcc8703fbc6ba2114260412a3f7bfa21379436
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 315bcf8466fb8cf79126a785076ff3ccf4787688
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e824136ea9f0de8d43f5f169f2b4638428ad4f42
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2294c79c414007a301611fc7ee22573d1a54e865
Data de publicació: 27/gener/2015