El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

REHABILITACIÓ DEL CONJUNT DE LA ZONA DEL CALVARI

Informació

S'ADJUNTA CERTIFICAT D'ADJUDICACIÓ

Data límit presentació:15 DE MARÇ

Pressupost base licitació: 245.034,29€ IVA INCLÒS
Termini del contracte: 4 MESOS
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L'ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 19 de febrer de 2013
Data publicació BOIB:2 DE MARÇ
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 4-4-2013

Número expedient: 
2/2013 Llibre Contr.
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 22 febrer, 2013 - 12:30
Data termini : 
divendres, 15 març, 2013
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a49a3caf06fda67c52ec18102d5114580afe8d76
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9f1422351b5369ccf8949bbdd4e2bdddb388719e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e80611d19e63d190a04df7433039a92602cdc0a1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 331514782628086b030ce97de7bfae958ee68910
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 59c1939410bc16e335d519a66ac7337ae98d0f8a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 49baeb185e76d75b1a6101835fcb4b9db2accc1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 11b6d334471a7a29fe6d2347787ba181e20584b0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9abb0e5837213507575fe5e8d112d2aee6157af4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e3e88a0fb053ce8756406679bffbf4fc297f2996
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 987c69f2c0c5c557bb5d8b1af2ba3b5970411f39
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bd06580c09f38ed437cb22f9e20c46234269a825
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 72b336a96669b994f50fcf26e335fa209ae94210
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ef2cd2f3bf82a08644416869771593a296e77a6d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b88ba3b89baea96a2f5afcc15e054e3f0a917296
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2e454cde467c2cf1ec9badb687bbd9f997f56731
Data de publicació: 27/gener/2015