El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Millora de les instal·lacions de l'aparcament soterrat de Ca les Munnares

Informació

Data límit presentació: 6-11-14
Pressupost base licitació: 364.203,72 € IVA (21%): 76.482,78 € Import total del contracte IVA inclòs: 440.686,50 €
Termini del contracte: 3 mesos.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: Junta de Govern Local de dia 7 d’octubre de 2014
Data publicació BOIB: 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
31/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 9 octubre, 2014 - 08:15
Data termini : 
dijous, 6 novembre, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 49ad20f3027a82ffca09e0a164cf06981e71862b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a924d22fe9916673b548cdb1be2fe9ed36784ec
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ded50e5fd573f4c147f1e521334af236c177dd5b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 08be9585857eb6537c79bd09980edd1bf6407721
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 646c4842ee120f443b4184962ee9b714b08ae59b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5b22273d9e2a71bcbd995213cf8ee3532473adc7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0bfa223afeadc1d339e80bdde5d4dcab224a14ce
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ec4488ea818e0690dd47fa3ac9646d07721756ff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8aa65e82f3b7a200041a3e419d229a593b567725
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0f01435dbded7ddf7b14448871ce8e43559f23a2
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c7faae330fae3640bb207a8aa89c9209ef92f4b1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1ae05608235449b3973e9dbfae8f515d105f93f4
Data de publicació: 24/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 1ae05608235449b3973e9dbfae8f515d105f93f4
Data de publicació: 05/març/2015