El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Licitació per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2013. Lots H J K L (resta no adjudicat)

Informació

S'ADJUNTA ANUNCI BOIB ADJUDICACIÓ

Data límit presentació: 8-5-2013

Pressupost base licitació: SEGONS PLECS
Termini del contracte: FINS 30 DE NOVEMBRE PRORROGABLE PER 3 TEMPORADES MES
Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: a) Provisional: 5% del tipus de licitació b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació c) Dipòsit: 5% del valor material de les instal•lacions temporals autoritzades, per respondre de la retirada d’aquestes a la finalització del termini d’explotació
Aprovació expedient i plec de condicions: 11-4-2013
Data publicació BOIB: 23-4-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Número expedient: 
5520/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 9 abril, 2013 - 12:15
Data termini : 
dimecres, 8 maig, 2013
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 54686b0828c1ed844e1bf7d3cf1795afa8bac955
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1e849655b982d711dfe2e9304181a8655473d889
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d147a2baccb9b4be89b0a58dcaa01cbcbd39c9c5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 528e399dd4580895002da156aaa0e884761e6120
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c857a074a38037c5c7b338d07074dc9001df97e3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44201ddc3f1f4ad63ec3b027e8ae7f05e4fb4123
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 63e2c5d1df643150f8963dd742ebb693d70efb7c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: df5a8c1d31d42eb2cdf6d7feabde97c6b8e27cec
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 09ffbda0b56eb715027e2fcd1818a1e8310af45a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e65fd9cf18c3feef04e2976deeb1511aac16019b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2adcbb97eba5f1fc0a9f9b81d980d41260934b7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5b7dc5cc3bca35740de11a8b8b1690492cdb5d3d
Data de publicació: 27/gener/2015