El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Instal·lació i explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Pollença, per a les temporades 2017-2018, prorrogable fins a una temporada més (2019)

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 20 juliol, 2017 - 08:45
Data termini : 
divendres, 28 juliol, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 573d09e3560e48441fbb9f6c5cdc395b511230f6
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: ec94e86a40dee8c27e0245bd39846da0c65dc09d
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: d6a20d5ffcad2cbe2bd700033da5e59c83dc15a9
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: 6e4d0258802a4759eed661dfb86b9f124c1032cc
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: d77c90f0826338b5a8b45c71f38daa711015d9fc
Data de publicació: 20/juliol/2017
Emprenta digital SHA1: af11d127a299c72de2c2e91e74382d138987719a
Data de publicació: 01/agost/2017
Emprenta digital SHA1: 26242f274f7f0b35b691f02126d282504e82e6a7
Data de publicació: 03/agost/2017
Emprenta digital SHA1: fc8943dda8bbbf73d9db7f54e98b080a2eabb06f
Data de publicació: 09/agost/2017
Emprenta digital SHA1: 72c2e77253d1239e26794685e1aa31936e035dc6
Data de publicació: 11/agost/2017
Emprenta digital SHA1: 57b00f30964bc0bc38d3a49fa0240439f114e874
Data de publicació: 14/agost/2017
Emprenta digital SHA1: 600e7f47420604a6a5e5e47e5baa653f18683fb7
Data de publicació: 14/agost/2017