El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Explotació dels serveis de temporada del litoral per a 2014 (Terrasses)

Informació

Data límit presentació: 27 DE JUNY 2014 
Pressupost base licitació: 
Platja d'Albercuix 11, per un import per temporada de 2.969’53 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 14, per un import per temporada de 4.949’21 € millorable a l’alça.
Platja de Pollença 50, per un import per temporada de 866’11 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 103, per un import per temporada de 3.959’37 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 4, per un import per temporada de 247’46 € millorable a l’alça.
Platja de Pollença 51, per un import per temporada de 742’38 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 34, per un import per temporada de 742’38 € millorable a l’alça.
Platja d'Albercuix 80, per un import per temporada de 4.454’29 € millorable a l’alça.
Termini del contracte: des de la data d’adjudicació fins dia 30 de novembre de 2014, prorrogable per dues temporades més.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 3 de juny de 2014
Data publicació BOIB: 12 de juny de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
5748/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 13 juny, 2014 - 09:15
Data termini : 
divendres, 27 juny, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c5926fc6f354d11d78863b0ab204b38800a9647c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bddf64bf8995b44827d0c73a3bd5fcb67e1fdcf2
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ae617073a0693248e8fba2e9e7453704d95ddc79
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 006830086550c11b85bd4b37d7148f6001ce3377
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 90ba08f4441c2152f345f49133d24c1bc0152278
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 73bbdcadc7a101b8eb2b1cc1ad9a61f8c966f930
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 856e0efb4a15a08a31267aa80b0c1a8f4332aeef
Data de publicació: 27/gener/2015