El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de Pollença

Informació

Termini al·legació plec fins 6 de maig

Data límit presentació: 12-5-14
Pressupost base licitació: 
Lot M Quiosc a la platja dels Tamarells: 10.000 €/temporada, millorable a l’alça
Lot N Parc aquàtic: 8.000 €/temporada, millorable a l’alça
Lot O Amarraments La Gola: 15.000 €/temporada, millorable a l’alça
Lot P Flysurf La Gola: 2.000 €/temporada, millorable a l’alça
Lot Q Centre de massatges: 1.500 €/temporada, millorable a l’alça
Lot R Caixes de seguretat: 10.500 €/temporada, millorable a l’alça
Lot S Escola de Vela can Cullerassa: 4.500 €/temporada, millorable a l’alça
Lot K Castell d’arena: 600 €/temporada, millorable a l’alça
Lot L Castell d’arena: 600 €/temporada, millorable a l’alça
Termini del contracte: TEMPORADA 2014, PRORROGABLE ANUALMENT PER TRES TEMPORADES MÉS (2015, 2016, 2017) 
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: Junta Govern 1-4-14
Data publicació BOIB: 26-4-14
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
5766/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 25 abril, 2014 - 09:30
Data termini : 
dilluns, 12 maig, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 978bf3928b2d769c92088ea8ee61ad2dc5ecc53e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41fc7d66f383a316e883c3c662bfbffa31a6e966
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b99a2a119f1cf07928f620a3a99e045967a0a7f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 70ba60282e7caa0d18ee3af41bc634c53fb79e9e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ac85fad4faec0ab3c9a0d4d176f9701904107d84
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ee6eaada507ade8f7bc71209a79199027046ac3a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4210e2de8eb0a0bca5cb6fe2b2fa1b249b8bcc40
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 10877943ac576b11cfaeef47a5b7c78ff8971268
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 93365fbd7a0e5b9ba9d4656affe7ab38a638df07
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ef17c50022c9ffc346688fbb39744f06538a18a5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fab6d68e5a50f39af871b38b4eb6df5c1bcf9fb6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 73a330caee53206fc6b613735ef04a1c75a2229e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d405934303c83d2cc69a008602acb24a12c3b2e9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f0caacd0cbaae5c518ba608f657f0e082f8c7201
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4abb745bf848e25f8a1f47e9032ce3e17de59bd6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a1684b71d446bdfd84d0698a9c7bb4d0dc541075
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2a448de7056f551c6733eaa12738b3ead611b1c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ce574a3ea2a03baab24a9e42e737313e57a23f2d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b880a26c831a99862989a571ec9a1a90b1f0ba18
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 602cf2fea737bc8d287b334bf4728221cdc2a5cc
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 74afc5f3fe6c5ccb89cf16267ab351b94d1b3997
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c2ad338ff1cdf32c6f45a7a6f5025f4cb1b4cf90
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bee125413d6178c7862e4e0cb358f59ddd09f97e
Data de publicació: 27/gener/2015