El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

EXPLOTACIÓ DE LES TERRASSES SITUADES EN ZMT PER 2013 I 3 MÉS

Informació

S'ADJUNTA ANUNCIS D'ADJUDICACIÓ 

Data límit presentació: 17 DE MAIG DE 2013 A LES 14 H.

Pressupost base licitació: SEGONS PLECS
Termini del contracte: FINS 30 DE NOVEMBRE PRORROGABLE PER 3 TEMPORADES MES
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: NO
Aprovació expedient i plec de condicions: 4 ABRIL 2013
Data publicació BOIB: 23-4-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules

Número expedient: 
5527/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 9 abril, 2013 - 12:15
Data termini : 
divendres, 17 maig, 2013
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a55f018aebc9fb57066cf263e9c06451bd4f2720
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 702f5e9eea02ef3885450be2b5720b83c20c6ce3
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 40fec513648ff51972e7ac379d63f64e0dd2d914
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6ac6df1be24886e53e022e51e715e91fa2f5fbfa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e0213534875617ce3c238f9ece5ef91251ab790f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4285c96d05d8df214bfafcc146839acd9e8ffc5f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 77552d9af8be542b16093615f6439422f73873b7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b958fb163e59c7aa6eb7dae3989394d01cf01f96
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 44009938f802bf10c2c9b59cd00cb4bab024cf0e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cc8be666a1c0e15b9987fd801af848202d8d0ecf
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4ce52d4e033519b5b82c0a4f3b61155bfd9e0814
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 269a36d72204162ff463f8d8b1e5436183cc3937
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b367bdc168d2eff71aa6a1606a854f86f95f2451
Data de publicació: 27/gener/2015