El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte servei d'estades d'estiu de Pollença i Port de Pollença

Informació
Número expedient: 
2/2014 contractació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 10 abril, 2014 - 11:15
Data termini : 
dilluns, 28 abril, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1c269c9f8f100b106f86b7fba16f38741dcd62be
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: db92989036293f162cae8b4f039f0feb3fe50695
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9704d3ee6c784ff07bd8e4df8e60fe59cd45e910
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4884ebc7be462968328e77ee4cf0394d59d8f582
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ba71008521fefa0e36d69e550b5eca9cf0269221
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7e826ab8d82ebd20c55bdc83bd7f7885b09e192f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 69135a44e0ffc506c6d4e10294b8c67dc5db9c0a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9e54de40681d33a0d589ff4357b3b360d2105b1b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: eb68bd3ac92021c94ccc54e7935f6b70c4a6f43e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 82d255744b0d6d004c37fa09bb5b58ec62099161
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5156163af5715b6a2324940c9cce1cb256e1e6d9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 48c528561ade378135e58f863139a748c42948cd
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3f194e9bd8bd9786c656bd858b5d9ed64d0fe13c
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: de8d914fa82f89049da055849ac654b98e47d098
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 52a7ed13c2562003091c39369f5023c450d1c6b6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 662765d808754ca84d849a1ccb4fcfd66bf70b03
Data de publicació: 27/gener/2015