El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte menor de subministrament de material informàtic

Informació

L'oferta econòmica ha d'incloure la base imposable, la quota d'IVA i el preu total, de forma desglossada

Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 18 octubre, 2019 - 13:30
Data termini : 
dilluns, 4 novembre, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 82686007714f536985901b17c730e98beefad858
Data de publicació: 18/octubre/2019
Emprenta digital SHA1: 2cc72286b4ec65ff9ff1fe3f57d3356c8679f2cc
Data de publicació: 18/octubre/2019
Emprenta digital SHA1: 99cbf269a6c16e9cc408dfe31a17b82cb323bf69
Data de publicació: 18/octubre/2019