El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte d'una pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial de l'Empresa EMSER 2002 SLU

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimecres, 11 desembre, 2013 - 08:45
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ee109f3a4e6f75ac417d47b199921d038a18be67
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 391890d7d739b32a17796e95a8c15aebf629574c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: fa84a7f47764dc5093beed4f70008aa5f8893aec
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 2d5da3e072a15a5432b9db6a54bcc36684ced578
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: f42c0877d1ad3b9df93cfef46f931548294e0d98
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: fa6c74bcd3f56c0040892b1e309a950e72f0a4ce
Data de publicació: 02/febrer/2015