El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte dels serveis DDD (Desratització, Desinfectació i Desinfecció) d'espais públics al municipi de Pollença

Informació

Data límit presentació: 21-4-14
Pressupost base licitació: 14.000 €, IVA inclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 1 d’abril de 2014
Data publicació BOIB: 10-4-14
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva:

Número expedient: 
6/2014 CONTRACTACIÓ
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 4 abril, 2014 - 11:30
Data termini : 
dilluns, 21 abril, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2176bbfa831eb575f55424fffdeaf1542f014f66
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 99a44a40009dbe8799b1dff4a5e5fcfc81a7f2c8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b8e32f13e826d0bbb96171e81a6e2a86d9c59ff9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e93a84c0517c03a9306ac8608d041419ce64fb38
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: a5315664508a0a310c505668a2a4ab5dc03abc29
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 35986e65f1164f7124e1e75d75c3b37d6e9683aa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d398f9494b4105b73442361466d25b5420255f3a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 71fd70878acce57913df9e97f1a11577ab150fd6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2f38b7629705db0e036bf8925cd91ae645122084
Data de publicació: 27/gener/2015