El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte del serveis per desenvolupar i impartir el programa d'educació ambiental

Informació

CONTRACTE DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR I IMPARTIR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Data límit presentació: 29 d'octubre de 2014
Pressupost base licitació: El preu màxim de prestació per a l’any 2014: 5.352’19 € sense IVA IVA: 1.123’96 € (21%) Total: 6.476’15 € A: Anys 2015 i 2016: 14.821’44 € sense IVA IVA: 3.112’50 € (21%) Total: 17.933’94 € B: Any 2017: 14.821’44 €sense IVA IVA: 3.112’50 € (21%) Total: 17.933’94 € C: Any 2018: 10.429’90 € IVA: 2.190,28 € Total: 12.620’19 € Valor estimat del contracte: 64.246’42 € 
Termini del contracte: Durada del contracte: 2 anys, a comptar des de la data en què es formalitzi el contracte
Tramitació: URGENT
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 10-10-14
Data publicació BOIB: 21 d'octubre de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva
 

Número expedient: 
30/2014/Llibre contr
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dijous, 16 octubre, 2014 - 08:15
Data termini : 
dimecres, 29 octubre, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 66e95686ae8cbb5ac1bac447c24f98da5d923a76
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fcad01ec304d0ff7f96e740b9bd15bff43ced8f0
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8169d4198460ba1a77ceb3d9d14dad1962fc337a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4adc2ca21d089f1fdb14770110aae363eec472d9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f005fd02d102d7e980eefcb276246437e8d70fff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4517a2dec19759b1e20b9a9af199eadb2bd32f81
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 97a1c6cebd535ae4bbd4d906b4d758a6b0784b91
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b98446be3b233f17aa1dd48121438c7c50749870
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2851193bc600b6af732a53c36e166ee3f0f84b0c
Data de publicació: 27/gener/2015