El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte del servei tècnic d'assessorament teatral

Informació
Número expedient: 
31/2013 Contractació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 29 octubre, 2013 - 12:30
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a1a475e9812cb6131e25f322d3ac0f006fe9600b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: cdd6676f83c61261624a037bb11623b48d9320c9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 3c3a832973f4079c8f03f33815c39cdcf64f2f0c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ce92a405c5b3cea84027199c1e9a78bc53a48f42
Data de publicació: 27/gener/2015