El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALL PREVENTIU SOCIOEDUCATIU AMB INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE RISC O D'EXCLUSSIÓ SOCIAL AL PORT DE POLLENÇA

Informació

S'ADJUNTA informe sobres C i D i acta mesa proposta adjudicació
Data límit presentació: 14-06-2013
Pressupost base licitació: 63.800€ ANUALS IVA INCLÒS
Termini del contracte: 2 ANYS PRORROGABLE 1 + 1
Tramitació: ORDINARIA
Procediment: OBERT
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 7-5-2013
Data publicació BOIB: 30-05-2013
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
3/2013
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 28 maig, 2013 - 12:00
Data termini : 
divendres, 14 juny, 2013
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6893b784b73e89e309d4c104ca3d4f82716d21d4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 0cb3d2e848f5261232810e3232107c52f4048c55
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 12dcc70756928c3d849e43cb92a043e1576f286e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 48ed2185d538ebe48bb6e74729a73705c4012e42
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: db98c5d604cc8878fe5548dec399b4066e967c8f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 65edefddcc45d7084e470548bd178cd203ea296c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7975b134c3704d4e09aa5e9982888bd68f4b36dd
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8aec6445745a03273fc9b54ce4a2cb8d88b7624c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 576eba203a254ee836fc1f0f279bc004a34a7ab8
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d6514c275078087bfd3aedb82e2ed01a84298767
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2875173d84bc0e7f9eab10726dd52ad4b0e8fa71
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d3da23184c702c3fc97f03ba146e41786a2af2e5
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 7a39949b31cacc94c937852fceb094689699a17b
Data de publicació: 27/gener/2015