El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte del servei d'assessoria comptable d'EMSER 2002 SLU

Informació

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data Adjudicació definitiva: 04/04/2014 
Data Formalització Contracte: 10/06/2014 
Mitjà i data de publicació Formalització Contracte: perfil del contractant, en data 16/10/2014

Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimecres, 11 desembre, 2013 - 09:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: adc69bfcb2f8afdc57092c80ad16bea7ba06a32e
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 086997585dcac0132c7b8bc8ea5358a36799d57b
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: eb698c9e442ded38098ecdeceb7ca31a3db92a46
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e353756d59e36971383daae0e8a11040e3bb4bbd
Data de publicació: 02/febrer/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: b40a49a33af959130eebed4e4e84c5d743a0fc6c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: e934d42e73025a551a04f4c0405a9e582e15cf27
Data de publicació: 02/febrer/2015