El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte del servei d'activitats acuàtiques i socorrisme de les piscines municipals

Informació

Data límit presentació: 3 d'octubre 
Pressupost base licitació: El preu màxim anual de prestació: 109.026’77 € sense IVA IVA: 22.895’62 € (21%) Total: 131.922’39 € Valor estimat del contracte: 436.107’08 €, IVA exclòs
Termini del contracte: 2 anys, prorrogables per un any i una segona pròrroga d’un any més
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: Provisional: no procedeix Definitiva: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 16 de setembre de 2014 
Data publicació BOIB: 25/09/2014 
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva:

Número expedient: 
26/2014 Contractació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 19 setembre, 2014 - 08:30
Data termini : 
divendres, 3 octubre, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d7cda8c6eefdeb283a1cc750a41b3c3580026aa7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 866857fb1474fb7f108e1b06390bd21fd92a3d43
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9ac9bf81025dfb63c5b95d7da84bdd5e552d9212
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8efc814a6757c8461121f32f00e7a66288276a2b
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 235281074a8a380e32cab0befbda189c8e254007
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 96e7a67f7293616f02216dd395924a4cae649052
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: ad8d175588016564b174e8afc6c36d56fa641961
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1b9c94ce364565983f7ff70736f762280cee13a6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 5201ecac0afba166c54f2b7595e543915bff32c2
Data de publicació: 27/gener/2015
PPT
Emprenta digital SHA1: 884aef8b65884ff3777f073da973df559fcf3162
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a723e6b16055eb6de99e9f795993bed4d378d49
Data de publicació: 27/gener/2015