El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte de subministrament d'un camió grua per a l'àrea de serveis

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data termini : 
dimecres, 30 octubre, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1:
Data de publicació: