El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte de Serveis tècnics informàtics de l'Ajuntament de Pollença

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimecres, 25 octubre, 2017 - 13:00
Data termini : 
dimarts, 5 desembre, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 25c554d697c6e7ec09cd7f5e961f84dccd0f605d
Data de publicació: 26/octubre/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: e5890a166ed1192da7663100d5f63e81b108c20f
Data de publicació: 26/octubre/2017
Emprenta digital SHA1: 76addacf2671042cfc98290f80ac58638b96fb95
Data de publicació: 31/octubre/2017
Emprenta digital SHA1: cdfbb74c5e8adc147087600f906b4283a2ee14a7
Data de publicació: 20/novembre/2017
Emprenta digital SHA1: f6ddc99a9360cd466c9056c3fca1759602572973
Data de publicació: 11/desembre/2017
Emprenta digital SHA1: 80226aeda3bd674370ed6dd28218aa53fe046c24
Data de publicació: 12/desembre/2017
Emprenta digital SHA1: 23a27daf5d865222591e9900e46adbb8c751eb8d
Data de publicació: 14/febrer/2018
Emprenta digital SHA1: c5e91e09f3b4baa559426e9bcb80ebc51eb1cf00
Data de publicació: 14/febrer/2018
Emprenta digital SHA1: d51e42b2a2ac3dd1dc07a9be1806ee9f587a9542
Data de publicació: 14/febrer/2018