El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte adquisició Camió compactador de càrrega posterior

Informació

Data límit presentació: 23-6-14
Pressupost base licitació: El preu màxim anual de la prestació serà: 217.800 €, IVA inclòs Preu sense IVA: 180.000 € IVA: 37.800 € (21 %)
Termini del contracte: 90 dies des de la data de formalització
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 4 d’abril de 2014
Data publicació BOIB: 7 de juny de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva:24 de setembre de 2014 
Data de formalització: 6 d’octubre de 2014 

Número expedient: 
2013/04
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 27 maig, 2014 - 08:30
Data termini : 
dilluns, 23 juny, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 1c433585d7bcc14b12caf163830eba35c1e53a1b
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 094ebe1a53a20e49d0551f89649ca8b24c7897f5
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d5279541499015d53b0e9306cc9ee8d85bc55e4d
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: a8bde514560dd622da3404c6a3d323c5dcf87c44
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 31e9e6b8c9edae44aa91745fa281cdbc410aea73
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d452443eaae7f74320b27164d2ffb9530d1143dd
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: f55b695782a3ad06cb6480032f59b450c64a03d1
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 8e094b389fa080927e8460a0ceaafe6637214201
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: eead276fcedcc20be4be0550f13ac277de798d6c
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 36282dccf55fe31453db00c75e1b750968756941
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b91e33b2e7908bff7fbd949e7732fd1c0c0a4254
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 01c761a824d6bebe5e12760e595721caf26f27ba
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 28643e885221bca29333c678f5e541023516d575
Data de publicació: 02/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: 43c84232666fb184ba5e52c958c0a7247089f28e
Data de publicació: 02/febrer/2015