El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte administratiu especial d'explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 13 febrer, 2017 - 14:45
Data termini : 
dijous, 2 març, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

PPT
Emprenta digital SHA1: 1f96cb2a2cd15491b1ba721c8c99042b7a4fab32
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: b38d557e1c42b35b6b3d620908ac7f5481e1f2be
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 7126ed64e379321f15858eb339b0779bad8fd2c6
Data de publicació: 15/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 5d5133ced20af4c1a1f14275f37647a7ba4eb379
Data de publicació: 06/març/2017
Emprenta digital SHA1: 0ae61ff8782047d26bc34c0bf75e4bdf11be4ff7
Data de publicació: 15/març/2017
Emprenta digital SHA1: 2fceb0af1ca967098fa60b6ddfa388042e918334
Data de publicació: 20/març/2017
Emprenta digital SHA1: bb4c0f61fa3e0cf3d191075eda97671a7aee8dd7
Data de publicació: 20/març/2017
Emprenta digital SHA1: f741356a6fff47c63c3e3922e2bdec41439ff959
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: 28979cc0ab93b03e3f243b4dba7ca1ed5daa293c
Data de publicació: 21/març/2017
Emprenta digital SHA1: c2990e894a6d0ad5ddb7ebcf5c7659d6f792ffe3
Data de publicació: 13/juliol/2017