El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Complementari de contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença

Informació
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 8 juny, 2015 - 11:45
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

PPT
Emprenta digital SHA1: 03ec75ed146eee4c25967c1d0400479f34cd5732
Data de publicació: 08/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 557a3515e7c4a5cb58c37b8f22839f008968d715
Data de publicació: 08/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 3034cba01ae1a67169c51860c7bd06e5780ed6da
Data de publicació: 08/juny/2015
Emprenta digital SHA1: f966462066c5dfc5af44a16dfe8bd709a82447fc
Data de publicació: 08/juny/2015
Emprenta digital SHA1: 3995104275e0f28edc456a4ec8604d49b9113fcb
Data de publicació: 21/agost/2015
Emprenta digital SHA1: f73ec85ea934a2bd31df1bc906e12cb401bbdcb4
Data de publicació: 21/agost/2015