El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya

Informació

EL PROPER DIA 2 DE MARÇ DE 2017  A LES 9 H. ES PROCEDIRÀ A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 4 EN ACTE PÚBLIC.

Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 10 febrer, 2017 - 13:30
Data termini : 
divendres, 24 febrer, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 87063055da41331988c15ff2c1087b92c5d8d4d0
Data de publicació: 10/febrer/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 104c577d1f564064fd2cd3f9de67f44d35b97b71
Data de publicació: 10/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: e2f59ba48c2ef81d6690c727247ddd2ef66459b3
Data de publicació: 13/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 68ea110484a3f20fb9080c3ba24d2a6c64192494
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: a35bd3ad4f112476fc13e323eba5cd85723f6aac
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: 1dddb4fc302bda7f8552725b1096ed42d5abd8b0
Data de publicació: 06/març/2017