El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Adequació de les pistes esportives del Port

Informació

Dia 29 de juliol acaba el termini per al·legacions al plec de condicions 

EL PROJECTE VA SER PUBLICAT A L'ENLLAÇ "EXPOSICIONS PÚBLIQUES" EN TERMINI

Data límit presentació: 1 D'AGOST DE 2014
Pressupost base licitació: 
Termini del contracte: 6 mesos
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% DE L’ADJUDICACIÓ (IVA EXLÒS)
Aprovació expedient i plec de condicions: 15 de juliol de 2014
Data publicació BOIB: 19 de juliol de 2014
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Número expedient: 
23/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 21 juliol, 2014 - 08:45
Data termini : 
divendres, 1 agost, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 54c724c3a81850ad64491a9b9e01041f165b94be
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 41d3552776ca41add106345aed116039a2003cee
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 1f38794bf969aea0899468609602f184ee80dfff
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 8a178f88f79a64f85c81673f3e20bf414f5d8bd4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 88ce1070eaf1c641b1aecbdedc08e3a0e3a7a35c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 11324fd9cd651ccae66a9584ccf2af6fa9f9d44f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 035bb10362f220becd42b2e8d0685363e2ba7330
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 380a7de7df682b3256b9a8d78a087b8e790ea8e5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4a366a5e29628a51d6c127611ea70fb27aa989b9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7ca9d94cf95a45e68dca8a9bcf29d06c35538d1f
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 579ef034d605975fe95e459ef2a55c59c81b70c7
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fd72bc154b005c5cfbcb457e5348ebdd8b4181ea
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7cb6498384ec421d4cc9040d7f7a33db2f510968
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7efe98058acb5a1daecea114c891b83edcfcde39
Data de publicació: 05/març/2015