El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Què entenem per participació?

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició de la ciutadania espais i canals de comunicació per tal de poder conversar amb cada un de vosaltres i adoptar les decisions més encertades, i també vol conèixer l’opinió i els suggeriments que ens podeu fer arribar individualment o a través d’entitats i associacions, alhora que es compromet a interioritzar les vostres aportacions i que aquestes influeixin en les polítiques municipals i en les accions que se’n desprenen.

S’entén per participació ciutadana el dret que té la ciutadania d’implicar-se en l’elaboració, seguiment i avaluació de les polítiques públiques i la relació política entre ciutadans i administració i viceversa. La participació no s’acaba o no s’hauria d’acabar el dia de les eleccions.

L’Ajuntament valora positivament la feina que en aquesta línia ha començat a fer el Club Pollença com entitat canalitzadora d’opinions més enllà de l’àmbit polític, com també valora les iniciatives que estan impulsant altres associacions com ara l’Associació de Comerciants de Pollença per reactivar el comerç a Pollença, als quals anima a continuar per aquesta línia. Així mateix vol encoratjar les associacions de veïns i veïnes, tant la de Pollença com la del Port, a involucrar-se decididament en la tasca d’activació de la vida pública que porten anys desenvolupant.

Qui millor que els veïnats i veïnades de Pollença, Port de Pollença i Sant Vicenç per conèixer els problemes i les necessitats de cada indret? Qui millor que els professionals, associacions o empreses d’un sector concret per conèixer les necessitats d’aquest sector?

L’Ajuntament obrirà espais per canalitzar la informació que li faceu arribar i perquè sigui efectiva la vostra implicació en les tasques del govern municipal, ja que vol governar amb les persones i per a les persones.

És en aquest sentit que Pollença obri el govern municipal a la participació ciutadana per tal que els veïnats, veïnades i entitats s’impliquin i agafin més protagonisme en les decisions que s’adopten des de l’administració local.

L’Ajuntament convida la ciutadania a implicar-se en el govern del poble. Aprofitarà aquesta participació i col·laboració a l’hora d’adoptar determinades decisions polítiques que, per la seva magnitud, poden tenir una transcendència rellevant i decisiva per al poble de Pollença. A través del lloc web us informarà dels espais de participació oberts i dels projectes i/o iniciatives que s’estan tractant en cada moment i de quina ha estat la seva resolució.

Volem governar, però amb vosaltres.