El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Procés de modificació del Reglament de Participació Ciutadana

Justificació

L’actual Reglament de Participació Ciutadana (del 2001) havia quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament... Per això, i amb la convicció que la democràcia, per ser-ho, ha de ser el màxim de participativa possible, s’està duent a terme la seva modificació, amb el màxim consens i participació possible per part d'entitats i ciutadania.

Premisses

No té sentit fer un nou reglament de participació sense un procés de participació. 

S’introduiran canvis a l'antic reglament, ja que resultarà més fàcil i àgil que derogar-lo i aprovar-ne un de nou.

El pla de procés participatiu ha de ser públic, per tal que tots els participants sàpiguen quines són les condicions i com es duran a terme els procediments acordats per finalitzar el procés. 

Calendarització  

Primera quinzena de setembre
 • Reunió inicial amb els portaveus dels grups municipals per explicar la proposta i acordar el procés.
 • Publicitat inicial del procés que es posa en marxa (ràdio, web, facebook)
Fins a mitjans octubre
 • Reunions amb les associacions. 
 • Es farà un calendari de reunions que es passarà a la resta de grups municipals perquè hi puguin assistir si volen.    
 • Se les convocarà en grups (esportives, culturals, socials...) i prèviament se'ls enviarà l'actual reglament i un document amb  una sèrie d'ítems sobre participació per reflexionar de cara a la reunió. 
 • Es registraran i recolliran les propostes. 
Fins a finals octubre
 • Reunions amb els partits.
 • Es registraran i recolliran les propostes. 
 • Publicitat (ràdio, web, facebook) sobre la fase següent d'aportacions individuals. 
Primera quinzena novembre
 • Recepció de propostes individuals: paper, mail o facebook 
 • Taller participatiu: per la Fira
Tercera setmana de novembre
 • Redacció de la proposta final. Es farà una memòria justificativa del procés i les propostes que s'hauran fet. 
Última setmana de novembre
 • Passar-la a Secretaria per a la revisió legal. 
 • A continuació, reunió final conjunta amb els grups municipals per acordar com dur-ho al proper Ple amb el màxim consens possible. 

PARTICIPA I AJUDA’NS A MODIFICAR EL REGLAMENT!!!!

Durant la primera meitat del mes d'octubre s'han fet reunions amb les associacions del municipi per rebre propostes, i durant la segona meitat del mes ha estat el torn de les aportacions dels partits polítics. Durant la primera quinzena de novembre serà el moment per a que els ciutadans, a títol individual, també puguin presentar les seves idees.

Així que, si vols que es tenguin en compte les teves opinions respecte què s'hauria de canviar del Reglament de participació actual, o vols dir la teva sobre com s'hauria de millorar la participació ciutadana a Pollença, ho pots fer:

 • Per escrit, entre el 3 i el 16 de novembre, presentant una instància a l'Ajuntament o enviant un correu electrònic a pciutadana@ajpollenca.net
 • Presencial, en un Taller participatiu, que se celebrarà per la Fira, dia 14 de novembre a les 18’00 a Ca’n Llobera.