El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa de peó per cobrir vacants eventual i interines al serveis d'R.S.U d'EMSER 2002 SLU

Als efectes prevists a les bases especifiques es fa públic la puntuació final del concurs-oposició.

Als efectes prevists a les bases especifiques es fa públic la puntuació del concurs de mèrits.

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a la valoració de mèrits.

Es fa públic als efectes pertinents la llista d'aspirants aptes del segon exercici.

Es fa pública la llista dels aspirants que han superat el primer exercici. Els aspirants que han superat la prova queden convocats per a l'exercici pràctic el dia 30 de maig de 2016 a les 9 hores a la NAU del POLÍGON, c/ Cuiners.

Es fa públic als efectes prevists a les Bases la data del primer exercici de l'oposició(16 de maig).

Es fa públic el decret d'admesos definitius, més designació del tribunal i convocatòria de la seva constitució i la data de la prova prèvia de català(10 de maig).

Es fa pública la llista d'admesos provisional del concurs- oposició de la borsa de Peó atorgant un termini de 3 dies hàbils, des de dia 18 de març al 21 de març de 2016, ambdós inclosos, per presentar reclamacions.

Es fa públic l'anunci i les Bases per a la convocatòria d'una borsa de Peó;  el termini per presentar les sol·licituds per participar és de dia 26 de febrer de 2016 a 7 de març de 2016, ambdós inclosos.