El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa d'auxiliars de neteja, personal laboral interí, per a la Residència Social de Santo Domingo

Publicació resolució constitució Borsa.

Es publica la puntuació final.

Resultat fase concurs.

Es publica resultat del segon exercici.

Es publica la data de revisió del primer exercici.

Es fa públic el resultat del primer exercici i data per a la realització del segon exercici.

Es fa públic el resultat de la prova de català.

S'adjunta llista definitiva d'admesos, designació tribunal i data realització proves.

Llista provisional d'admesos. El termini per reclamacions i al·legacions és fins el dia 28 de febrer de 2018.

El termini és de dia 15 de gener a 5 de febrer de 2018 ambdós inclosos.

S'ha obert el termini per presentar instàncies per a la Borsa d'auxiliars de neteja/menjador.