El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa d'auxiliars administratius, personal laboral interí

Es publica la puntuació final.

Es publica la valoració dels mèrits.

Es fa públic el resultat del segon i data revisió.

Es fa publica l'acta de la sessió del Tribunal de revisió del primer exercici.

Es fa públic el resultat del primer exercici, data revisió i convocatòria de la segona prova.

S'adjunta llista definitiva d'admesos, designació tribunal i data realització proves.

Es fa pública la resolució provisional d'admesos.

El termini per presentar les sol·licituds acaba dia 22 de maig de 2017.