El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa d'arquitectes

Es publica data de revisió

Es publica la puntuació final.

Es publica el resultat de la fase de concurs.

Es publica el resultat de la fase d'oposició i data revisió.

Anunci respecte a la prova pràctica.

Es publica llista definitiva d'admesos, nomenament tribunal i data inici proves.

En data 25 d'abril, es publica la llista provisional d'admesos.

Es poden presentar sol·licituds per ser admesos al concurs-oposició des de dia 19 de març de 2018 a dia 11 d'abril de 2018, ambdós inclosos.