El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa Auxiliars Administratius, personal laboral interí.

Rectificació error material a les Bases Específiques. (No es modifiquen els terminis).

Es publica el model d'instància per a la borsa dia 30/01/20

Es publiquen les Bases Específiques, el termini per presentació de les sol·licituds és de dia 31 de gener a 20 de febrer de 2020 ambdós inclosos.